Cover2

Attīstības/globālās izglītības materiālu PORTFOLIO

GUIDE vks

Development Education Programs and Study Materials GUIDE

RECOMMENDATIONS vks

RECOMMENDATIONS on Placing Development/Global Education on School Agenda

IETEIKUMI vks

IETEIKUMI attīstības/globālās izglītības iekļaušanai skolu dienaskārtībā

VksToolkit

First Steps in Assessing Global Learning, Toolkit

RKKOPA vks

Pirmie soļi attīstības/globālās izglītības vērtēšanā, RĪKKOPA

Igauu grmata 2

Globalizējošā pasaule (ГЛОБАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ МИР), krievu val.

Igauu grmata 1

Globalizējošā pasaule (GLOBALISEERUV MAAILM), igauņu val.

Ziojums vks

Ziņojums par attīstības/globālās izglītības aspektu izpēti sociālo zinātņu mācību priekšmetos

Cover3

Report on study about Development Education Aspects in Social Sciences

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv