January 2013

2013.gada 31.janvārī un 1.februārī Rīgā notika projekta partneru pirmā klātienes tikšanās, kuras uzdevums bija vienoties par kopīgu sadarbību projekta gaitā un izstrādāt tuvāko soļus pētījuma par attīstības/globālās izglītības jautājumiem veikšanai. Pētījums ir viens no galvenajiem projekta pirmā gada uzdevumiem, kurā iesaistīti visi gan Apvienotās Karalistes, gan Igaunijas partneri un kas sniegs vispusīgu pārskatu par attīstības/globālās izglītības vietu un lomu Eiropas valstu izglītībā.  Projekta komandai savus ieteikumus sniedza jomas profesionāļi - pētnieki un izglītības speciālisti. Pētījuma rezultāti tiks prezentēti konferencē Rīgā š.g. oktobrī.

Funders: