Annas Brigaderes pamatskola

 

Pieteikumā līdzdalībai projektā skolas komanda rakstīja:

 

„Tikai spējot pieņemt dažādo, ievērojot sociālo taisnīgumu un vispārcilvēciskās vērtības, Latvijā dzīvojošās tautas varēs dzīvot savstarpējā mijiedarbībā, sapratnē, draudzībā”.

 

Skolas komanda (no kreisās):

 

Sandra Geislere - sociālo zinību, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja,

Inese Deņisova - informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja,

Maija Klāsupa - direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja,

Svetlana Kursina - dabaszinību, ģeogrāfijas un krievu valodas skolotāja.


 

 

 

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv