Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

 

Pieteikumā līdzdalībai projektā skolas komanda rakstīja:

„Mūsdienu globālā sabiedrība izdzīvo gan „karstos punktus”, gan iekšējās krīzes, gan tiecas uz labu starptautisko sadarbību, labu globālo izglītību un harmoniju katrā valstī cilvēku attiecībās.”

 

Fotogrāfijā no kreisās:

 

Sandra Nagle - latviešu valodas un literatūras skolotāja,

Aivars Karlsons - vēstures, politikas un tiesību skolotājs,

Nadzežda Persaņa - biznesa pamatu un ekonomikas skolotāja.

 

Foto nav iekļuvusi  komandas dalībniece

Laima Pērkone - direktora vietniece izglītības jautājumos, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv