Līvānu 1. vidusskola

 

Pieteikumā līdzdalībai projektā skolas komanda rakstīja:

„Lai katram skolēnam skola ir drošības, prieka un iedvesmas sala viņa tālākai attīstībai, lai katrs no viņiem mierā un saskaņā gan pats ar sevi, gan citiem varētu dzīvot jebkurā globālās pasaules vietā, ja liktenis viņu aizvestu prom no dzimtās puses."

 

Fotogrāfijā no kreisās:

Daiga Barkāne - latviešu valodas un sociālo zinību skolotāja,

Kristīne Balode - angļu valodas skolotāja, skolas izglītības metodiķe,

Zeltīte Vanaga - direktora vietniece, matemātikas skolotāja,

Marita Birzāka - ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja.

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv