Notikumi

 

Izlītības attīstības centrs projektu "Globālā izglītība sociālo zinātņu mācību priekšmetos" īsteno no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim. Šajā sadaļā pa mēnešiem jums ir iespēja sekot projekta galvenajiem notikumiem. 

2015. gada janvāris, 2015. gada februāris, 2015. gada marts, 2015. gada aprīlis, 2015. gada jūnijs, 2015. gada jūlijs, 2015. gada augusts, 2015. gada septembris, 2015. gada oktobris, 2015. gada novembris, 2015. gada decembris

 

2014.gada janvāris, 2014.gada februāris, 2014.gada marts, 2014.gada aprīlis, 2014.gada maijs, 2014.gada jūnijs, 2014.gada jūlijs, 2014.gada augusts, 2014.gada septembris, 2014.gada oktobris, 2014.gada novembris, 2014.gada decembris

 

2013.gada janvāris, 2013.gada februāris, 2013.gada marts, 2013.gada aprīlis, 2013.gada maijs, 2013.gada jūnijs, 2013.gada jūlijs, 2013.gada augusts, 2013.gada septembris, 2013.gada oktobris, 2013.gada novembris, 2013.gada decembris

 

Noslēguma seminārs skolu komandām projektā «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos»

Ar prieku gaidām 3. un 4. decembri, kad Siguldā atkal satiksimies ar projekta  skolu komandu pārstāvjiem no 21 Latvijas skolas. Šoreiz visi kopā atskatīsimies uz padarīto projekta 3 gadu gājumā, izvērtēsim savu izaugsmi un sasniegumus. Kas zina, varbūt šis noslēgums ir arī jauns iesākums? Seminārā gaidāmas gan jaunas globālās izglītības nodarbības, gan skolu komandu mājas darbu prezentēšana, gan viesu uzstāšanās. Būs arī pārsteigumi!

 

Projekta «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos» noslēguma pasākums nacionālajām atbildīgajām izglītības jomas iestādēm un politikas veidotājiem

Šī gada 20. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika projekta noslēguma seminārs nacionālajām atbildīgajām izglītības jomas iestādēm un politikas veidotājiem, kas ir viens no projekta ilgtspējas pasākumiem, kas tika plānots ar mērķi iepazīstināt ar projektā tapušajiem resursiem un mācību materiāliem, kuros apkopotas dažādas pedagoģiskās idejas, mācību paņēmieni, metodika AI/GI zināšanu, prasmju, rīcības un attieksmju apgūšanā. Seminārs notika sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju, kas šī gada septembrī organizēja vispasaules akcijas ''Pasaules lielākā mācību stunda’’ norisi Latvijā, un semināra ietvaros notika akcijas  laureātu apbalvošanas ceremonija. Semināra dalībnieki, izglītības jomas iestāžu pārstāvji un politikas veidotāji, kā arī UNESCO LNK lūgtie viesi, kopumā ap 90 cilvēkiem tika iepazīstināti ar jaunajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas visai pasaulei būs aktuāli līdz 2030. gadam, nabadzības un nevienlīdzību samazināšanas kontekstā. IAC seminārā prezentēja pēdējo projektā tapušo izdevumu ''Ieteikumi attīstības/ globālās izglītības iekļaušanai skolu dienaskārtībā’’, kas sniedz projekta pieredzē balstītus ieteikumus globālās dimensijas efektīvai iekļaušanai formālajā izglītībā. Ieteikumu izstrādē piedalījās globālās izglītības praktiķi un eksperti no Izglītības attīstības centra, Latvijas globālās izglītības skolu tīkla, Vidzemes Augstskolas, Igaunijas NVO Mondo, Lielbritānijas Līdsas Attīstības izglītības centra, Čehijas NaZemi.

 

Oktobrī IAC uzsāk projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ publicitātes seminārus

Triju semināru cikla mērķis ir dalīties projekta pieredzē un parādīt, kādas ir dažādās praktiskās metodes, lai integrētu 21. gadsimta kompetences mācību un audzināšanas darbā. Kādas ir mūsu strauji mainīgā gadsimta prasmes, un kādēļ tās nepieciešams attīstīt, to vērtēs semināru dalībnieki - izglītības pārvalžu, novadu pašvaldību, izglītības iestāžu pārstāvji. Savukārt IAC komanda arī šoreiz ir sagatavojusi atraktīvas nodarbības par dažādām globālās izglītības tēmām - godīgo tirdzniecību, migrācijas procesiem, mediju lietotprasmi, globālo procesu mijiedarbību. Semināru dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta labās prakses piemēriem, ar izstrādātajām globālās izglītības programmām un mācību materiāliem, kas tapuši projekta trīs gadu laikā. Pirmā semināra dalībnieku grupa uzsāk semināru no 7. līdz 9. oktobrim, Liepājā. Otrā semināra dalībnieki satiksies Siguldā no 14. līdz 16. oktobrim, savukārt trešā semināra dalībnieki noslēgs semināru ciklu no 15. līdz 17. oktobrim Siguldā.


Jauns izdevums GI praktiķiem, lai vērtētu globālās izglītības procesa kvalitāti un ietekmi

Jūnija sākumā IAC rīkoja starptautisko forumu „Globālā izglītība - iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’. Forumā tika prezentēts mūsu projekta partnera, Līdsas AIC, projekta pieredzē balstītais izdevums First Steps in Assessing Global Learning, Toolkit (Pirmie soļi Globālās izglītības vērtēšanā). Izdevumā rodamas idejas, kā vērtēt globālās izglītības procesa kvalitāti un ietekmi, sniegts ieskats vērtēšanas procesā dažādās globālās izglītības tēmās. Izdevumā pieejams bagātīgs praktisku izvērtēšanas piemēru un rīku klāsts vairākās globālās izglītības tēmās, piemēram, tēmā par Godīgo tirdzniecību, par stereotipiem, par bēgļiem, par taisnīgumu, par otrreizējās materiālu pārstrādes nozīmi u.c. Šobrīd izdevums ir pieejams angļu valodā, taču drīzumā tas tiks izdots arī latviešu valodā. Lejupielādēt  TOOLKIT

 

Projekta lielākais ilgtspējas pasākums- Forums Globālā izglītība- iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’

 

Lai diskutētu par globālās tematikas lomu mūsdienu pasaulē un integrēšanas iespējām formālajā izglītībā, no 8. līdz 10. jūnijam Valmierā, IAC sadarbībā ar biedrību GLEN Latvia un Vidzemes Augstskolu (ViA) rīkoja forumu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”. Globālās izglītības forums bija viens no lielākajiem projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ilgtspējas pasākumiem, pulcējot vairāk nekā 60 dalībniekus, vienkopus aptverot desmit valstu AI/GI pieredzi. Atskatoties uz šīm ļoti piesātinātajām trīs dienām, varam secināt, ka visi „3- i'' vadmotīvi - iesaiste, izaugsme, ilgtspēja - tika pilnībā realizēti darbībā. Foruma dalībnieku pārstāvniecība iekļāva gan NVO pārstāvjus, gan jauniešus, gan pedagogus, gan valsts institūciju pārstāvjus, pie tam arī ģeogrāfiskie mērogi bija gana plaši - no Apvienotās Karalistes Rietumos līdz Gruzijai Austrumos, un no Igaunijas Ziemeļos līdz pat Kenijai Dienvidos. Lektoru un moderatoru atraktīvās un iesaistošās metodes veicināja gan produktīvu atmosfēru, kur dalīties pieredzē un smelt jaunas idejas, gan palīdzēja dalībniekiem atrast kopīgu valodu, intereses un, iespējams, kopīgus sadarbības plānus nākotnē.

 

Ar Foruma katras dienas kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Par Foruma norisi raksta arī laikraksts ''Izglītība un Kultūra'', 18.06.2015. : 10. lpp un 11. lpp.

 

Konference „Globālā izglītība: aktualitāte, resursi, iespējas”

2015. gada 5. un 6. martā, Rīgā, IAC aicināja izglītības jomas ekspertus un pedagogus, piedalīties konferencē „Globālā izglītība: aktualitāte, resursi, iespējas'', kuras mērķis bija iepazīstināt sabiedrību ar projektā tapušajiem materiāliem un resursiem, tajā skaitā ar ''Attīstības/ globālās izglītības materiālu PORTFOLIO'' un ar ''Development Education Programs and Study Materials GUIDE''. Lasīt vairāk

 

Tapuši divi attīstības/globālās izglītības mācību materiāli

Sadarbojoties ar kolēģiem no Mondo, IAC 2015. gada martā ir izdevis „Development Education Programs and Study Materials GUIDE” jeb ''Globālās izglītības programmu un materiālu VADLĪNIJAS''. Izdevums ir sagatavots angļu valodā, tajā ir apkopoti labākie piemēri no projekta dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem.

2014. gada decembrī IAC ir izdevis „Attīstības/globālās izglītības materiālu PORTFOLIO”, kurā ir apkopoti labākie piemēri no projekta dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem. Šis izdevums ir palīgs, kā paplašināt zināšanas un metodisko kapacitāti tādā AI/GI tematikā kā migrācija, attīstības sadarbība, mediju lietotprasme, starptautiskās sabiedrības iesaiste globālo problēmu risināšanā u.c.

Lejupielādēt GUIDE un PORTFOLIO


Ieskats spilgtākajos skolu globālās izglītības mirkļos 2014./2015. mācību gada 1.semestrī

Pēc septembrī un oktobrī notikušajiem reģionālajiem semināriem projekta skolu komandas praksē izmēģinājušas jaunapgūtās globālās izglītības (GI) tēmas. Kopsavilkumu par visu pirmajā semestrī paveikto mājas lapā publicēsim janvārī. Šajā rakstā piedāvājam ieskatu dažos projekta skolu spilgtākajos globālās izglītības mirkļos aizvadītajos mēnešos. Lasīt vairāk Foto

 

Projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” notikusi otrā pieredzes apmaiņas vizīte

Šī bija Igaunijas kolēģu atbildes vizīte. Jūnijā seminārā Sāremā Latvijas delegācija iepazinās ar igauņu skolu globālās izglītības (GI) pieredzi. Par to mājas lapā jau rakstījām. Pedagogiem, kuri strādā ar mazākumtautību izglītības programmām, šādas apmaiņas vizītes ir īpaši nozīmīgas, lai dalītos pieredzē par GI materiālu pielietojumu krievu valodā. Semināra galerija. Lasīt vairāk

 

2014. gada rudenī skolu komandas tiekas otrajos reģionālajos semināros

Ar jaunu sparu, jaunām metodēm un tēmām projekta komanda ir uzsākusi semināru tūri, lai atkal tiktos ar projekta skolu komandām otrajos reģionālajos semināros, kas notiks 25.-27. septembrī Daugavpilī, 9.-11. oktobrī Liepājā un 16.-18. oktobrī Ādažos. Semināros dalībniekiem būs iespēja strādāt ar tādām GI tēmām kā kolonizācija, migrācija, tradicionālais dzīvesveids, kā arī būs iespēja klausīties īpašu ciemiņu pieredzes stāstus par miera uzturēšanas misijām Afganistānā un Irākā, un par vietējo produktu patēriņa nozīmi globālā kontekstā. Ieskats par semināra norisi sadaļās: 2014.gada septembris un 2014.gada oktobris. Kā atskats un izvērtējums par projektā padarīto 2013. un 2014. gadā, šī gada rudenī notikušo Otro reģionālo semināru laikā ir tapis video rullītis, kurā projekta dalībnieki dalījās savos iespaidos un secinājumos par globālās izglītības tēmu nozīmi skolas dzīvē un ikdienā, par attieksmi pret strauji mainīgo pasauli un par notikušajām pārmaiņām sevī un savos skolēnos.

 

Projekta komanda apkopojusi statistiku par projekta skolu paveikto globālās izglītības materiālu un stundu aprobācijā periodā no 2014.gada februāra līdz maijam. Šajā laikā skolās notikušas 227 globālās izglītības mācību stundas, kurās piedalījušies 4375 skolēni. Stundu sadalījumu pa tēmām, mācību priekšmetiem un skolēnu vecumposmiem skatiet šeit. Esam sagatavojuši plašāku ieskatu pedagogu un skolēnu atziņās un aprobācijas secinājumos, un fotogrāfijas (PGF failā un galerijā) par projekta skolās notikušo globālās izglītības materiālu aprobāciju 2014.gada pavasarī. Pateicamies visiem projekta dalībniekiem par ieinteresētību un entuziasmu globālās izglītības materiālu izmantošanā!

 

Projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros paredzēta sadarbība starp Latvijas un Igaunijas projekta skolām. Kopumā sadarbībā ir ieinteresētas 11 skolas no Igaunijas un 8 skolas no Latvijas. Projekta laikā notiks divas skolotāju apmaiņas vizītes, kuru ietvaros skolotāji dalīsies savā globālās izglītības pieredzē. Pirmā Igaunijas un Latvijas skolu tikšanās notika 2014.gada 16. un 17.jūnijā Sāremā (Igaunijā), tas bija skaists noslēgums projekta pavasara darbu cēlienam. Foto Projekta partnerorganizācija Igaunijā „Mondo” bija sarūpējusi Latvijas delegācijai bagātīgu vizītes programmu. Igauņu pedagogi dalījās pieredzē par globālās izglītības (GI) īstenošanu Pērnavas, Valgas, Narvas, Kuresāres skolās. Praktiskajās darbnīcās dalībnieki iedziļinājās godīgās tirdzniecības tematikā, apguva globālās izglītības metodiku darbā ar attēliem un videofilmām, kā arī klausījās aculiecinieku stāstus par pieredzi attīstības valstīs – Ganā, Namībijā, Nigērijā u.c. Vairāk

Ar sadarbības skolu "vizītkartēm" varat iepazīties šeit.

 

No 2014.gada marta līdz maijam sekojam līdzi projekta skolu aktivitātēm  - piedalāmies atklātajās stundās un pasākumos. Par visu redzēto plašāk iespējams lasīt sadaļās Marts, Aprīlis, Maijs, kā arī apkopojumā un foto pārskatā.

 

2014. gada 24.aprīļa Izglītībā un Kultūrā esam sagatavojuši un publicējuši piedāvājumu Latvijas skolām - publikācija Globālās izglītības mācību materiāli – no sākumskolas līdz vidusskolai: "Globālā izglītība ir emocionāla un empātiju attīstoša, tā māca izjust citus cilvēkus un saprast, ka citu cilvēku dzīvēm ir tāda pati vērtība kā mūsējai. Tāpēc mācību materiālos ir iekļauti arī stāsti par cilvēku ikdienas dzīvi, sapņiem un vērtībām. Šāda pieeja veicina jauniešu globālās kompetences attīstīšanu un palīdz veidot apziņu, ka katram cilvēkam ir morāli pienākumi un atbildība pret citiem." Raksts

 

No 3.-5. aprīlim Siguldā Globālās izglītības semināru piedāvājam izglītības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem no visas Latvijas. Trīs dienu laikā Latvijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes speciālisti un praktiķi iepazīstinās ar globālās izglītības pamattēmām, aktualitātēm pasaules un Latvijas kontekstā, demonstrēs labās prakses piemērus un aicinās sekot projekta skolu darbam 25 izglītības jomas pārstāvjus no valsts, pašvaldības iestādēm, izdevniecībām, nevalstiskajām organizācijām un preses. Lai mums paveras plašāki apvāršņi! Raksts par semināru "Izglītībā un Kultūrā" 10.04. Vairāk Foto


2014.gada janvārī un februārī skolas aprobējušas projekta laikā izveidotos materiālus savās skolās mācību, audzināšanas stundās un pasākumos. Savukārt februārī un marta sākumā visas projekta skolas atkal piedalījušās un guvušas jaunas idejas, materiālus un iedvesmu turpmākam darbam globālās izglītības jomā reģionālajos semināros, kas notika Mārcienā (20.-22.02.), Skrundā (27.02.-01.03.) un Siguldā (06.-08.03.). 

 

Viena no projekta būtiskām  2013.-2014.gada aktivitātēm ir globālās izglītības materiālu aprobācija projekta skolās. Laikā no 2013.gada novembra līdz 2014.gada februārim projekta skolās aprobētas 280 mācību stundas par globālās izglītības jautājumiem. Tajās piedalījušies 5060 skolēni. Statistikas grafikus par GI tēmu, klašu un priekšmetu sadalījumu skatiet šeit.  

 

 

 

No 2013.gada 21.līdz 23.novembrim Siguldā (viesnīcā "Sigulda") norisinājās Ievadseminārs projekta iesaistīto Latvijas skolu pedagogu komandām, kur trīs dienu laikā 84 skolotāji no dažādiem novadiem apguva globālās izglītības pamattēmas. Preses relize. Foto. Vairāk

 

 

 

2013.gada 14.novembrī Rīgā projekta ietvaros notiek starptautiska konference "Globālās dimensijas klātbūtne izglītībā un nākotnes iespējas".Konferences preses relīze. Foto. Raksts par konferenci laikrakstā Izglītība un Kultūra (1.daļa, 2.daļa).  Vairāk 

 

 

 

Viens no projekta 2013. gada būtiskajiem rezultātiem ir pētījums par globālās dimensijas klātbūtni Eiropas valstu izglītībā. Pētījuma ziņojums angļu valodā, saīsinātā ziņojuma versija latviešu valodā.


Projekta galvenās aktivitātes 3 gadu laikā:

  • salīdzinošs pētījums par AI/GI vietu izglītībā Eiropas valstīs, rezultātu publiskošana (online un izdošana), konference (2013.g.februāris – oktobris);
  • programmu un materiālu izveide  par AI/GI saturu un metodiku (2013.-2014.g);
  • sadarbība ar projekta partneriem Apvienotajā Karalistē un Igaunijā projekta produktu izveidē, pieredzes, resursu un rezultātu apmaiņā (2013.-2015.);
  • 21 skolas (4 pedagogu komanda) no Latvijas iesaiste – izglītošanās semināri, metodisko materiālu aprobācija stundās, skolu kā AI/GI ideju izplatītāju tīkla izveidei, dalība skolu pieredzes apmaiņā Igaunijā (2013.g. oktobris – 2014.g.);
  • izglītības politikas, ekspertu, speciālistu un institūciju iesaiste AI/GI jautājumu izpratnes veidošanā, sadarbībā, globālās dimensijas iekļaušanai formālajā izglītībā (2014.-2015.);
  • AI/GI materiālu un programmu publicitātes pasākumi visā Latvijā un projekta dalībvalstīs, starptautiskā mērogā (semināri Latvijā, starptautiskā konference un vasaras skola)  (2015.);
  • projekta publicitāte un mājas lapa (notikumi, tēmas skaidrojums, resursi un materiāli, interakcijas iespējas u.tml.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv