Atklātās stundas Smiltenē 10.04.

9.aprīlī atklātās stundas globālajā izglītībā Smiltenes ģimnāzijā vadīja skolotājas Mārīte Rainbaha un Rita Rozīte.  Foto

Politikas un tiesību stundā 12.klasē skolotāja Mārīte Rainbaha pievērsās tēmai „Attīstības jomas vēsture”. Izlaiduma klases audzēkņi gatavojas noslēguma ieskaitei, tādēļ tēmas par starptautisko organizāciju devumu pasaules attīstībā ir īpaši aktuālas. Jaunieši demonstrēja lieliskas zināšanas, prasmi sasaistīt jomas vēstures notikumus un mūsdienu aktualitātes, kā arī vērīgu izpratni par globālajiem procesiem. Viena no viņu atziņām: „Jo vairāk zinām, jo vairāk mainās mūsu attieksme pret pasauli”.

Ģeogrāfijas stundā 9.klasē skolotāja Rita Rozīte projekta materiālus „Urbanizācija un dzīves kvalitāte” bija jēgpilni integrējusi tēmā par iedzīvotājiem un apdzīvojuma īpatnībām dažādās teritorijās Latvijā un pasaulē. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās par urbanizācijas radītajām problēmām „Ja atkritumi pārņems pasauli, mēs dzīvosim kā miskastē”, „Pilsētnieki audzē pārtiku uz daudzdzīvokļu namu jumtiem, bet jumts var iebrukt – tāpat kā notika veikalā „Maxima”! Interesantas bija arī atziņas par vēlamo nākotnes dzīvesvietu – „dzīvošu laukos, jo tā ir dzīve bez briesmām, ir pašam sava zeme ko kopt un dabīga pārtika”, „dzīvošu pilsētā, jo te ir pieejama slimnīca, nav kā laukos, kad stundām jāgaida, kamēr atbrauc ātrā palīdzība”.

Patīkami bija vērot projekta materiālus skolas vides noformējumā. Piemēram, pēc mediju nodarbības tapušos jauno reportieru ziņojumus par lokālām un globālām norisēm - ģimnāzijas dzimšanas dienu, koku stādīšanu un iespaidiem Spānijā.

Ģimnāzijas projekta komandas koordinatore Sandra Ozoliņa pastāstīja, ka skolas ģeogrāfijas kabinetā tiks iekārtots globālās izglītības resursu centrs. Visiem skolas pedagogiem pieejamā veidā tajā tiks apkopoti projekta ietvaros iegūtie mācību metodiskie materiāli.

Paldies projekta komandai par profesionālo globālās izglītības tēmu integrāciju mācību priekšmetu saturā!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv