Ceļojums naudas pasaulē un attīstības jomas vēsturē Madonas skolēniem

 

17.aprīlī līdzdarboties globālās izglītības aktivitātēs aicināja Madonas pilsētas 1.vidusskolas projekta komanda. Foto

12.klasē stundu politikā un tiesībās vadīja skolotājs Zigfrīds Gora, stundas tēma „Starptautiskā politika”. Karsta diskusija starp audzēkņiem uzvirmoja jau stundas sākumā, atbildot uz jautājumu, kas tev nepieciešams, lai būtu laimīgs:

 - „Lai pasaulē nebūtu nabadzības”.

 - „Aizmirsti! Tas nav īstenojami!”

 - „Bet man taču ir tiesības uz tādu sapni!”

 

Prasmīgi un mērķtiecīgi skolotājs vadīja jauniešus sarežģīto jēdzienu – starptautiskā politika, globalizācija, attīstības sadarbība izpratnē. Klase aktīvi iesaistījās minējumos par Latvijas vietu pasaulē pēc ANO Tautas attīstības indeksa rādītājiem. Liels bija pārsteigums, konstatējot, ka Latvija pieder pasaules turīgāko valstu grupai. Nodarbības turpinājumā skolēni iepazinās ar ANO Tūkstošgades attīstības mērķiem un debatēja par nepieciešamību palīdzēt pasaules trūcīgākajām valstīm.

4.klašu skolēnus „Ceļojumā naudas pasaulē” vadīja skolotājas Arnita Krīgere, Jolanta Riekstiņa un Aiga Āboliņa. Ceļojumu aizsāka doktora Dūlitla pārdomas par to, cik daudzkārt vieglāka būtu dzīve, ja nenāktos domāt par naudu. Aizraujošajā pēcpusdienā savas stiprās puses varēja apliecināt ikviens – skolēni veidoja trīs paralēlas naudas vēstures līnijas, kurās norises naudas pasaulē atspoguļoja priekšmeti, teksts un attēli. Nodarbībā prasmīgi tika integrētas novada muzejā gūtās zināšanas par naudas vēsturi Latvijā. Indiešu pasakas rosināti skolēni pauda viedokli, ka nauda dara laimīgu („ja varam nopirkt kāroto, palīdzēt kādam citam”), bet var kļūt arī par bēdu avotu („ja pazūd”, „ja tiek nepareizi tērēta”, „ja jāmaksā kredīts”). Dedzīgas diskusijas par dažādu valstu vērtībām risinājās, iepazīstoties ar Dienvidāfrikas Republikas, Kanādas, Austrālijas, Zviedrijas un pat Antarktīdas naudaszīmēs redzamajiem objektiem. Ikvienā no „pieturām” skolēni papildināja savas ceļojuma „biļetes” - kontūrkartes ar iepazītajām valstīm. Bērni demonstrēja lieliskas zināšanas, prasmi sadarboties, prezentēt personīgo viedokli un uzklausīt klasesbiedrus.

 

Atzinību par skolas projekta komandas veikumu izteica direktors Romāns Ližbovskis un direktora vietniece izglītības jomā Inese Strode. Skolas komandas koordinatore Arnita Krīgere pastāstīja, ka ar projekta pieredzi iepazinušies ne tikai kolēģi pašu skolā un pilsētā, bet arī sadraudzības partneri no Lietuvas.

Paldies, skolas projekta komandai lielo ieguldīto darbu, par prasmi projekta ideju īstenošanā ar dažādām skolēnu vecuma grupām, par mērķtiecīgu darbu ar pieaugušo auditoriju un pārliecinošo projekta klātbūtni skolas vizuālajā noformējumā!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv