Globālās aktivitātes Kuldīgā

 

23.aprīlī Kuldīgas Centra vidusskolā notika atklātās stundas un konkurss skolēniem par globālās izglītības tematiku.

 Skolotāja Indra Tīruma 3.klases skolēniem vadīja stundu par veselīgu pārtiku. Skolotāja skolēnus iepazīstināja ar veselīga uztura pamatprincipiem un to, kuri produkti ēdienkartē iekļaujami vairāk un kuri – mazāk. Skolēni atcerējās un izvērtēja savus ēšanas ieradumus un atzina, ka ēdienkartē pārāk daudz vietas tiek atvēlēts saldumiem un citiem našķiem, bet vairāk būtu jāēd dārzeņi un augļi.

Skolotāja Antra Spuļģe vadīja stundu 10.klasē par naudas vēsturi un naudas lomu sabiedrībā. Skolēni iesaistījās daudzveidīgās aktivitātēs, noskatījās video materiālu par naudas vēsturi, pētīja naudas vēstures hronoloģiju, iepazinās ar  naudas  funkcijām un  vērtēja dažādu valstu attīstības rādītājus. Atbildot uz jautājumu: „Vai nauda dara sabiedrību laimīgu”,  skolēni atzina: „Naudai ir liela nozīme, tāpēc to nevar vieglprātīgi tērēt; nauda dara laimīgu īslaicīgi; nauda palīdz piepildīt mērķus; labi būtu, ja naudas nevienam netrūktu, jo tad visi cilvēki būtu pārtikuši.”

Projekta komanda skolotājas Larisas Flugrātes vadībā  bija noorganizējusi informatīvu prezentāciju – spēli 8.-9.klašu komandām no Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas un V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas. Skolēnu komandas prezentēja mājasdarbus „Ko darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta, kur dzīvot.” Dažas idejas par to, ko katrs var darīt bija: „Jāmaina dzīvesstils, vairāk jāpārvietojas ar kājām vai velosipēdu; jābūt laipnākiem pret citiem; jāpalīdz ārstēties no alkohola, narkotiku  atkarībām; jānovērš kari, jāpērk augļi un dārzeņi no zemniekiem nevis lielveikalā, jācenšas, lai valsti pazīst pēc sporta nevis nemieriem.” Ar patiesu azartu visas komandas piedalījās globālās izglītības viktorīnā  un pētīja attēlus, kas atklāj cilvēku dzīves un vērtības.

Skolas direktore Brigita Freija pasākuma noslēgumā dalībniekiem novēlēja būt redzīgiem un dzirdīgiem, sekot līdzi notiekošajam pasaulē, lai labāk saprastu un vērtētu aktuālo.

 

Paldies skolas projekta komandai par prasmi aizraut ar globālās izglītības idejām jauniešus!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv