Globālās izglitības seminārs Siguldā

No 3.-5. aprīlim Siguldā Globālās  izglītības semināru piedāvājam izglītības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem no visas Latvijas. Trīs dienu laikā Latvijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes speciālisti un praktiķi iepazīstinās ar globālās izglītības pamattēmām, aktualitātēm pasaules un Latvijas kontekstā, demonstrēs labās prakses piemērus un aicinās sekot projekta skolu darbam 25 izglītības jomas pārstāvjus no valsts, pašvaldības iestādēm, izdevniecībām, nevalstiskajām organizācijām un preses. Lai mums paveras plašāki apvāršņi! Foto

 

Semināra pirmā diena tika veltīta dalībnieku iepazīstināšanai ar globālās izglītības būtību, IAC darbību šajā laukā, projekta norisi, paveikto un turpmākajiem plāniem, kā arī dziļāk skarta tēma par globalizāciju, kuru vadīja Ilze Saleniece. Šo nodarbību uzdevums bija ne tikai izglītot semināra dalībniekus, bet arī demonstrēt to, kā projekta gaitā IAC darbojas ar skolotājiem un kādus metodiskos materiālus skolotāji 21 Latvijas skolā jau aprobē savās klasēs un ārpusklases pasākumos. Pirmo dienu noslēdza Evas Ikstenas - Strapcānes stāstījums par globālo pieredzi kā brīvprātīgajai Indonēzijā, studentei Amerikā un ziedotājai Gvatemalas bērnu izglītībai. "Indonēzijas džungļu ciemata bērniem izglītība nav pašsaprotama. Mēs esam priviliģēti, jo mums ir zināšanas, protam rakstīt un lasīt. Kādas ir viņu ambīcijas dzīvē? Mūsu uzdevums bija parādīt, ko viņi var darīt, paši veidot un kur piedalīties liekot lietā videokameru un mikrofonu."

Otro dienu uzsākām ar Ivara Ijaba nodarbību par globālās izglītības un attīstības jomas izpratni Latvijas sabiedrībā. starp pētījuma rezultātu analīzi par Latvijas sabiedrības dažādu grupu atbalstu attīstības sadarbībai, viņš akcentēja arī empātijas attīstīšanas nozīmību mūsdienu jauniešos, t.i. spēju "iekāpt un padzīvot cita kurpēs", "... mūsu vidusmēra baltā eiropieša pozīcija pasaules kontekstā ir ļoti ērta. Vai spējam būt vienu dienu AIDS slima sieviete kādā Āfrikas valstī?",  likt apzināties jebkuras darbības globālo ietekmi. Otrajā dienā dalībnieki vēl "izdzīvoja" kafijas ceļu un novērtēja stereotipu ietekmi IAC nodarbību vadītāju Dainas Zelmens un Ingūnas Irbītes vadībā. Pēcpusdienā vārds tika dots projekta ārzemju partneriem Adam Ranson no Līdsas Attīstības izglītības centra Apvienotajā Karalistē un Johanna Helin no organizācijas "Mondo" Igaunijā . Adama stāstījums akcentēja sadarbības nozīmi un iespējas dažādu iesaistīto pušu starpā globālās izglītības un attīstības jomā. Savukārt Johanna vairāk akcentēja savas organizācijas attīstības sadarbības pieredzi un brīvprātīgo darbu dažādās pasaules valstīs, raksturoja igauņu sabiedrības aktivitāti, ziedojot tām, kā arī parādīja organizācijas darbu Fairtrade produktu atpazīstamības celšanā Igaunijā.

Trešajā dienā dalībnieki piedalījās Adama Ranson vadīto nodarbību par tehnoloģiju un mobilo telefonu izmantošanu un to ietekmi uz vidi un dzīvi/ekonomiku Āfrikas valstī Kongo. Vēl šajā dienā apkopojām personiskos un profesionālos ieguvumus un plānojām seminārā iegūto zināšanu un attieksmju ietekmi savā turpmākajā darbībā. Paldies dalībniekiem par aktīvo līdzdalību un ceram uz sadarbību globālās izglītības jomā turpmāk!

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv