Globālās izglītības tematikas stundas Lubānā

 

16. aprīlī atklātās stundas globālās izglītības tematikā notika Lubānas vidusskolā.  Foto

Skolotāja Anita Petrovska 2.klases skolēniem vadīja sociālo zinību stundu par veselīgu uzturu. Skolotāja stundu vadīja atraktīvi un aizrautīgi, skolēni ar interesi veica daudzveidīgus uzdevumus un  dalījās savā pieredzē par veselīgu ēdienu. Stundas ievaddaļā skolēni pārrunāja, kāpēc ir jāēd un kāda ir uztura nozīme veselīgas dzīves nodrošināšanā. Lai uzskatāmāk izvērtētu uztura daudzveidību, skolēni iepazinās ar uztura piramīdu un tās pamatprincipiem. Stundas gaitā skolēni iepazīstināja ar savas ģimenes īpašajiem ēdieniem un garšām. To, ka uzdevums bija saistošs, pierādīja tas, ka visiem sarunu ļoti gribējās turpināt un dalīties savos stāstos. Stundas noslēgumā skolēniem mirdzēja acis saņemot skolotājas Anitas gatavotās pārsteiguma zemenītes par aktīvu darbošanos.

Skolotāja Anita Slucka 9.klasē vadīja sociālo zinību stundu „Naudas ceļš”. Stundas gaitā tika izmantoti gan projektā izstrādātie metodiskie materiāli, gan arī tie tika radoši papildināti ar citām aktivitātēm. Stunda iesākās ar viedokļiem par naudas nozīmi dažādās situācijās:  „Mīlestībai ir vajadzīga nauda, jo mīlestību bez naudas ir grūti uzturēt. Piedzīvojumiem naudu nevajag, jo tos var katrs piedzīvot ar savu iztēli un  izdomu. Izglītībai ir nepieciešama nauda, jo skola maksā.” Pēc tam, kad skolēni bija izpētījuši dažādu valstu naudas zīmes, tika izteiktas idejas, kas varētu būt attēlots uz Lubānas naudas zīmēm. Stunda attīstīja skolēnos  atbildību, līdzjūtību un empātiju, to apliecināja atbildes uz jautājumu: „Ja tev būtu pietiekami daudz naudas,  kam tu ziedotu daļu tās?” Tika minēts, ka naudu ziedotu bērnu namiem, zinātnes attīstībai, slimnīcām, cilvēkiem, kas cietuši dabas katastrofās. Izvērtējot stundu, skolēni rakstīja: „Mums vajadzētu vairāk domāt par citiem pasaulē un palīdzēt tik

, cik varam.”

Skolotāja Ilva Markova 11.klasē vadīja ģeogrāfijas stundu par urbanizāciju. Lai piesaistītu uzmanību pilsētvides tendencēm, stundas sākumā skolēni iepazinās ar to, kas

ir hipsteri un kā viņi iekļaujas pilsētas dzīvē. Stundas gaitā skolēni uzzināja dažādus faktus par dzīvi pasaules pilsētās, par urbanizācijas tendencēm no pagātnes līdz

nākotnei. Darbojoties grupās, skolēni v

ērtēja, kādas ir urbanizācijas sekas cilvēkiem un  videi. Intriga stundas noslēgumā bija īpašais viesis, kurš klātesošajiem atgādināja, ar ko pasaulē īpaša ir Lubānas pilsēta un tās iedzīvotāji. Skolēni atzina, ka Lubāna ir vieta, kas lepojas ar skaistu dabu, brīnišķīgiem cilvēkiem un mīlestību pret mūziku un dejām.

Atklātās stundas Lubānas vidusskolā apliecināja pedagogu meistarību mācīt sarežģītus un aktuālus jautājumus skolēniem interesantā veidā, aktīvi darbojoties, droši

izsakot viedokli

un to pamatojot. Stundas bija gan izzinošas, gan  balstītas vērtības, tās rosināja domāt un analizēt.

Skolas projekta komandas  vadītāja Sanita Barane atzina, ka globālā izglītība skolā ienāk aizvien vairāk, skolā notiek dažādi pasākumi, piemēram, tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, notiek izglītojoši semināri skolotājiem u.c.

Paldies Lubānas vidusskolas projekta komandai par radošumu mācot skolēniem, kā labāk dzīvot labākā pasaulē!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv