Naudas vēsture un vērtība - stunda Zolitūdes ģimnāzijā

16.aprīlī notika Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas organizētās atklātās stundas globālās izglītības projekta ietvaros. Skolotājas Jevgenija Mironova un Marija Škutāne vadīja apvienotu sociālo zinību un ģeogrāfijas stundu 8.klasei „Sociālais taisnīgums: nauda”. Foto

Ģeogrāfijas skolotāja Jevgeņija Mironova vadīja pirmo stundu. Prasmīgi izmantojot projekta materiālus, viņa aicināja skolēnus pētīt ar naudu saistītos vēstures un ģeogrāfijas jautājumus. Skolēni dalījās pārdomās par dažādu valstu naudu – kas un kāpēc ir attēlots uz naudas zīmēm, ko tas parāda un pasaka par konkrēto valsti, tās vēsturi un tai svarīgo. Pēc tam skolotāja aicināja jauniešus „izstaigāt naudas ceļu” – iepazīties ar galvenajiem notikumiem naudas vēsturē. Iepazīstoties ar dažādiem vēstures notikumiem, jaunieši uz tāfeles izveidoja naudas vēstures notikumu kolāžu, un skolēni tika aicināti piedāvāt savu redzējumu par to, kādi varētu būt galvenie naudas attīstības etapi. Stundu raksturoja dinamika un aktīva skolotāja un skolēnu sadarbība.

Jevgeņijas Mironovas iesākto turpināja sociālo zinātņu skolotāja Marija Škutāne, kura aicināja skolēnus raksturot, ko viņiem nozīmē nauda. „Iespēja apmierināt savas vēlmes, norēķināšanās līdzeklis, ērtības, stabilas dzīves sajūta, jaunas lietas," ir pāris no skaļi izskanējušajām domām. Sarunas par naudu 8.klases skolēni turpināja, meklējot atbildes uz jautājumu, kā varētu būt saistīti vārdi „nauda”, „nevienlīdzība” un „netaisnība”. Pēc aktīvas viedokļu apmaiņas skolotāja Marija Škutāne aicināja skolēnu grupas iepazīties ar dažādām vietējām un ārvalstu aktivitātēm, kas aicina aizdomāties par naudas nozīmi mūsdienās. Jauniešu prezentācijas skolotāja noslēdza, demonstrējot video par Latvijas jauno mākslinieku iniciatīvu „Pārmaiņu pārbaude”. Paturpinot mākslas projekta provokatīvo noskaņojumu, viņa aicināja skolēnus sagatavot atbildes uz jautājumu „Ja nauda zaudētu vērtību, ko es darītu?”. Jaunieši ļoti aktīvi iesaistījās izskanējušās idejas komentēšanā. Viņi atsaucās gan uz stundā dzirdēto – laika bankas ideju, apmaiņu ar lietām un pakalpojumiem, gan dalījās savās iepriekšējās zināšanās un pieredzē – par valsts lomu un funkcijām, nodokļu sistēmu, anarhiju un dažādu sabiedrības grupu sadarbību. Izskanēja daudzi, dažādi un interesanti viedokļi. Karsto diskusiju skolotāja Marija Škutāne veiksmīgi kopsavilka un noslēdza ar pārdomām par naudas lielo nozīmi mūsdienu sabiedrībā un naudas kā starpnieka lomu.

Atklātās stundas raksturoja abu skolotāju lieliskā sadarbība. Stunda tika veidota kā platforma jauniešu viedokļu un domu apmaiņai.

Stundā piedalījās vēl citi seši skolotāji – gan latviešu valodas un literatūras skolotāji, gan sociālo zinību skolotāji, gan arī 8.klases audzinātāja. Tāpat arī skolotājas atbalstīja un par dienas norisi rūpējās Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas komandas koordinatore Liene Juhņevska.

Izvērtējot stundu - paturpinot teikumu „Šajā stundā es...”, skolēni saka: uzzināju savu klasesbiedru viedokli par naudu un ko mēs darītu bez tās; uzzināju, ka bez naudas nebūtu iespējams dzīvot; uzzināju, ka ir lietas, kuras par naudu nav iespējams nopirkt; sapratu, ka ja vairs nebūtu naudas, es veidotu savu pārtikas ražošanas uzņēmumu; sapratu, ka par naudu var nopirkt priekšmetus, bet ne mīlestību vai veselību.

Paldies Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas skolotājām par aktīvajām stundām, profesionālo darbu un iedvesmu!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv