Par pārtikas drošību A.Brigaderes pamatskolā

 

22.aprīlī uz "Pārtikas drošības" pēcpusdienu 3.-5.klasēm aicināja Annas Brigaderes pamatskolas projekta komanda. Virtuozi sadarbojoties, skolotājas Maija Klāsupa, Inese Deņisova, Sandra Geislere un Svetlana Kursina skaidroja, kas ir pārtikas drošība, izglītoja par veselīgu uzturu un citu tautu ēšanas tradīcijām. Skolēniem bija iespēja grupēt dažādus produktus veselīga uztura piramīdā, iepazīstināt ar savas ģimenes iecienītāko ēdienu, pārdomāt, vai visur pasaulē cilvēki ēd vienādi un kas veido viņu uzturu. Skolēni atcerējās arī citu valstu raksturīgos ēdienus un centās šīs valstis atrast kartē. Šajās aktivitātēs lieti noderēja gan ģeogrāfijas skolotājas Svetlanas, gan mājturības un tehnoloģiju skolotāju Sandras un Ineses atbalsts skolēniem.  

 

Pateicamies par uzņemšanu, labi sagatavoto pasākumu par "Pārtikas drošību", dažādu mācību priekšmetu zināšanu un prasmju aktualizēšanu globālajā  tematikā! Foto

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv