Stundas par pārtikas drošību Liepājā

 

25. aprīlī atklāto blokstundu globālajā izglītībā Liepājas  Raiņa 6.vidusskolā 12. klasē  par pārtikas drošību vadīja Aivars Blūms un Dace Knīse.  Foto

Bioloģijas stundu par pārtikas drošību  12.klasē skolotāji Aivars Blūms un Dace Knīse vadīja pārī, prasmīgi izmantojot projekta materiālus. Atklāto  stundu raksturoja abu skolotāju lieliskā sadarbība.

Stunda tika vadīta kā platforma jauniešu viedokļu un domu apmaiņai par veselīga uztura nozīmi ikdienā katra personīgajā kontekstā, kas stundas gaitā pārrauga globālā kontekstā, aicinot skolēnus pētīt pārtikas drošības,  pārtikas pieejamības jautājumus  un  reālo  situāciju pasaules kontekstā.

Šī stunda lika skolēniem meklēt atbildes uz jautājumu, kas aicina aizdomāties un piedāvāt konkrētus risinājumus situācijas uzlabošanā.

Izvērtējot stundu skolēni rakstīja:

 „Skolā par to ir jārunā, lai ieinteresētu skolēnus brīvprātīgajam darbam, rosinātu mūsu vēlmi palīdzēt un pārdomāt, ko varam ikdienā darīt”.

„Stunda bija ļoti interesanta, jo mēs ļoti reti aizdomājamies par to, kas notiek citur pasaulē, par citu problēmām”.

Paldies projekta komandai par profesionālo globālās izglītības tēmu integrāciju mācību priekšmetu saturā un projekta materiālus skolas vides noformējumā!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv