Veselīga uztura tirgus un saruna par kultūru un vērtībām Brocēnu vidusskolā

 

30. aprīlī Brocēnu vidusskolas projekta komanda organizēja atklāto stundu un pasākumu globālajā izglītībā. Foto

Pirmsskolas izglītības iestādes „Mūsmājas” skolotāja   Ņina Paļenova sadarbībā ar saviem kolēģiem un Brocēnu vidusskolas skolotājām Evu Raboviču un Lauru Miķelsoni organizēja pasākumu „Veselīgās uztura piramīdas tirgus" pirmsskolniekiem un 4.klases skolēniem.

Par veselīgu uzturu skolēni mācījās darbojoties praktiski – atkārtojot iepriekš apgūto par uztura piramīdu, dodoties uz improvizētu globālo tirdziņu, lai iegādātos brokastu ēdienkartei nepieciešamos produktus un tos pagatavotu garšīgā mielastā. Skolotājas pasākuma vadīšanā iesaistīja arī Brocēnu vidusskolas 10.klases skolēnus, viņi jaunākajiem skolēniem atraktīvā veidā piedāvāja raksturīgus produktus no Itālijas, Spānijas, Āfrikas un Latvijas un palīdzēja sagatavot simbolisku Brocēnu novada naudiņu, ar ko doties iepirkties. Nodarbībā skolēniem bija iespēja mācīties, kas viņu ēdienkartē nonāk no citām valstīm un kontinentiem, kuri pārtikas produkti ir veselīgāki un kā no tiem pašu rokām pagatavot gardu maltīti. Nodarbība parādīja, ka globālā izglītība saistoša un aktuāla ir arī jaunākā vecuma skolēniem un ka jaunākā vecuma bērni par norisēm pasaulē mācās ar interesi.

Skolotāju sadarbību un kompetenci atzinīgi novērtēja arī pirmsskolas izglītības iestādes „Mūsmājas” vadītāja Aija Sevčuna, viņa atzina, ka visi pirmsskolas iestādes darbinieki labprāt piedalās dažādu aktivitāšu organizēšanā skolēniem.

Skolotāja Inta Muižarāja 8.klasē vadīja nodarbību  "Kultūra un identitāte". Nodarbībā skolēni tika aicināti izvērtēt katrs sev nozīmīgas vērtības un vērtēt to, kas nosaka katra cilvēka individualitāti. Skolotāja prasmīgi vadīja nodarbību ar daudzveidīgiem jautājumiem par to, kā veidojas kultūra, kas ir līdzīgs un atšķirīgs dažādām kultūrām,

kas nosaka to, lai cilvēki no dažādām kultūrām saprastos  un cienītu viens otru. Skolotāja rosināja skolēnus izteikt viedokli par to, kas raksturīgs ir Latvijai un tās kultūrai un  ar ko mēs pasaules kontekstā esam īpaši. Nodarbību bagātināja video materiālu par dažādu tautu tradīcijām vērošana un analizēšana. Nākošajās stundās saruna par kultūru tiks turpināta, skolēni saņēma mājas darbu interneta resursos sameklēt viņiem interesējošus faktus, materiālus  par citu tautu tradīcijām un  vērtībām.

Dienas noslēgumā risinājās konstruktīva saruna projekta komandai un  skolas administrācijas pārstāvjiem. Skolas direktors Egons Valters atzinīgi vērtēja iespējas, kas rodas skolas pedagogiem iesaistoties izglītojošos projektos un pilnveidojot pedagoģiskās prasmes, lai mācību procesu padarītu jēgpilnāku.  

 

Paldies Brocēnu vidusskolas projekta komandai par prasmi ieinteresēt pasaules norišu izprašanā dažādu vecumu skolēnus!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv