Augusts 2014

Globālā vasara Brocēnos

Vasaras aktivitātes Brocēnos iesākās ar novada svētku svinēšanu jūnija pirmajā nedēļā. Šoreiz projekta meitenes sadūšojās pašas noorganizēt globālās izglītības darbnīcu vairāku stundu garumā. Varbūt pirmajā reizē nebijām oriģinālas, bet iedzīvotājiem ļoti patika. Pieaugušajiem bija iespēja izmērīt savu ekoloģisko pēdu, bērni veidoja Brocēnu krekliņu, jaunieši pārbaudīja sevi, noskaidrojot, cik lieli ir viņu stereotipi par dažādām iedzīvotāju grupām un tautām, bet mazuļi veda banānus pa pasaules karti. Interesanti, ka pieaugušie šāda veida nodarbības grib biežāk, jo uzskata, ka viņiem pietrūkst zināšanas par pasaules notikumu ietekmi uz viņu sadzīvi.

Jūlijā ar 20 jauniešiem tikāmies pilsoniskās izglītības skolā. Trīs dienu laikā piedzīvojām nakts pasākumu pašvaldībā, kur ar jauniešiem diskutēja 10 novada deputāti par vides jautājumiem novadā, jauniešu problēmām un pasākumu organizēšanu. Nākamajā dienā, sadarbībā ar laikrakstu „Saldus Zeme” mācījāmies veidot rakstus un iepazinām paši savu novadu. Trešajā dienā nodarbības mums vadīja D. Dūra, stāstot par kokvilnas ieguvi Tadžikistānā, vadot nodarbību par godīgu tirdzniecību un korektu informācijas sniegšanu. Noslēgumā jaunieši parakstījās igauņu kolēģu rīkotās akcijas veidlapā par godīgu kakao tirdzniecību.

Augustā pie darba ķērās skolotāji. Pārskatījām sociālo zinību programmas un aktualizējām globālās izglītības jautājumus. 7. klasē ieviesām papildus sociālo zinību stundu, kurā apskatīsim tikai globālās izglītības tēmas. Augusta konferencē pie mums ciemojās D. Zelmene, V. Valtenbergs un I. Ebele. Simts skolotājiem un vecākiem no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām bija iespēja uzzināt kā labāk dzīvot labākā pasaulē, apzinoties septiņas prāta attīstības stadijas.

Esam strādājušas gana čakli. Patīkami vērot, kā ļoti pamazām mainās attieksme pret pasaules globāliem procesiem. Fotogalerija.

Rakstu sagatavoja Laura Miķelsone

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv