Decembris 2013

Projekta skolas apkopo pirmo veikumu

Iedvesmojoties no projekta ievadseminārā gūtajām atziņām, projekta skolu komandas aktīvi ķērušās pie globālās izglītības īstenošanas savās mācību iestādēs. Izglītības attīstības centrs jau saņēmis pirmos apkopojumus par skolu paveikto novembrī un decembrī.

Varakļānu vidusskolas komanda iepazīstinājusi ar globālo izglītību sava novada mācību priekšmetu skolotājus un klašu audzinātājus. Zolitūdes ģimnāzijas, Špoģu vidusskolas un Annas Brigaderes pamatskolas komandu dalībnieki vadījuši globālās izglītības nodarbības savu mācību iestāžu kolēģiem un dalījušies ar ievadseminārā saņemtajiem materiāliem. Annas Brigaderes pamatskolas komandas koordinatore Maija Klāsupa atzīst: „Vispatīkamāk bija dzirdēt kolēģu teikto paldies par to, ka nodarbība bija interesanta, bagāta ar informāciju un saistoša. Mūsu komandas secinājums – esam apguvušas daudz jauna un vērtīga, lai veidotu skolēniem interesantas un radošas mācību stundas visdažādākajos mācību priekšmetos”.

Projekta skolās notikušas mācību un klases audzināšanas stundas par iedzīvotāju skaita izmaiņām pasaulē, globalizācijas procesiem, stereotipiem, cilvēkdrošības jautājumiem, godīgo tirdzniecību un citiem globālās izglītības jautājumiem. Skolotāji prasmīgi integrējuši globālo dimensiju darbā ar visdažādāko vecumposmu skolēniem – no sākumskolas līdz pat vidusskolai.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv