Februāris

2013.gada 7.februārī Izglītības attīstības centrā notiek projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" atklāšana. Tajā plašāka sabiedrība un jomas speciālisti tiks iepazīstināti ar projekta mērķiem, sadarbības iespējām un sagaidāmajiem rezultātiem.  Izglītības, ārlietu un attīstības  jomas profesionāļi un aktīvisti apspriedīs attīstības/globālās izglītības situāciju Latvijā un diskutēs par efektīvu globālās dimensijas ieviešanu izglītībā. 

 

2013.gada 31.janvārī un 1.februārī Rīgā notika projekta partneru pirmā klātienes tikšanās, kuras uzdevums bija vienoties par kopīgu sadarbību projekta gaitā un izstrādāt tuvāko soļus pētījuma par attīstības/globālās izglītības jautājumiem veikšanai. Pētījums ir viens no galvenajiem projekta pirmā gada uzdevumiem, kurā iesaistīti visi gan Apvienotās Karalistes, gan Igaunijas partneri un kas sniegs vispusīgu pārskatu par attīstības/globālās izglītības vietu un lomu Eiropas valstu izglītībā.  Projekta komandai savus ieteikumus sniedza jomas profesionāļi - pētnieki un izglītības speciālisti. Pētījuma rezultāti tiks prezentēti konferencē Rīgā š.g. oktobrī.

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv