Jūlijs 2015

Nedēļas nogalē no 3. līdz 5. jūlijam izskanējušais sarunu festivāls “LAMPA”, kas kopumā 60 dažādos pasākumos pulcēja 3500 apmeklētāju, deva iespēju arī IAC komandai izrauties laukā no biroja telpām, lai dotos pretī sarunai par globālā un lokālā mijiedarbību. Apmetāmies zem viena telts jumta kopā ar kolēģiem un domubiedriem no organizācijas LAPAS, lai kopīgi iepazītu pasaules attīstības tendences un aktualitātes, un atrastu atbilstošu sarunas veidu gan maziem, gan lieliem.

IAC vadītās interaktīvās, iesaistošās un izglītojošās aktivitātes par politisko līdzdalību, ekoloģiskās pēdas nospiedumu un migrāciju ļāva dalībniekiem paskatīties uz pasaules norisēm un ieraudzīt to atspulgu savās ikdienas gaitās un izvēlēs. Sarunu atmosfēra bija brīva, atraisoša, un starp dažādiem jokiem atradās vieta arī nopietnākiem jautājumiem par to, kā orientēties mūsdienu pasaules strauji mainīgajās norisēs, kā pieņemt pamatotus lēmumus un aktīvi rīkoties, kā sajust sevi kā pasaules daļu.

Galerija

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv