Globālā izglītība Brocēnos uzņem apgriezienus

Foto

 

Globālās izglītības metodiskā diena Brocēnu vidusskolā

Kopš iepriekšējās tikšanās reizes Skrundas muižā, esam padarījuši daudz. Marta brīvlaikā komanda novadīja metodisko dienu skolotājiem par globālās izglītības jautājumiem. Reti, kad saņemam no kolēģiem tik labas atsauksmes:

  • Brīnišķīga brīvlaika pavadīšanas forma.
  • Hei! Sveika, pasaule! Brocēnu vidusskolas skolotāju saime šodien izglītojas globālās izglītības jomā. Par daudziem uzdevumiem ir vērts padomāt!
  • Noderīgi, jēgpilni, globalizēti!
  • Mēs varam šo pasauli mainīt caur sevi, caur saviem skolēniem, caur ģimeni. Kaut mazumiņu, bet tomēr sirds gavilēs.
  • Esmu laimīga, ka man ir tas, kas man pieder. Pasaule gaida apkārtējo sapratni un palīdzību.
  • Globalizācija sākas mūsu galvās.
  • Izglītības attīstība ir ceļš, kurā pavadoņi ir gan skolotāji, gan skolēni. Vieni zina kā, otri zina ko.

Tas nozīmē, ka šīs tēmas uzrunā ikvienu, arī pieaugušo auditoriju. Humanitāro priekšmetu skolotāji saka paldies par daudzveidīgajām metodēm, interesanto saturu un iespēju sadarboties.

Sagatavoja: Laura Miķelsone

 

Ūdens dienai veltītie pasākumi 24.-28. martā

Lai aktualizētu dzeramā ūdens svarīgumu, ūdens nepieciešamību cilvēka organismā un pārtikā, pasaulē tiek atzīmēta Vispasaules ūdens diena. Arī Brocēnu vidusskolā notika vairākas aktivitātes:

1)      skolēni veidoja plakātus, informācijas lapas, laminētas grāmatzīmes, izlika tos vestibilā un dalīja citiem skolēniem, lai paplašinātu viņu zināšanas par ūdeni un šī resursa taupīšanu, saglabāšanu,

2)      26. martā notika akcija „Dzer vesels!”, kuras laikā pārstāvji no 6.a un 8.a klases vestibilā piedāvāja tīru dzeramo ūdeni.

3)      Visu nedēļu projektā iesaistītie 8.a klases skolēni veica ūdens krānu un tualetes podu ūdens noteces pārbaudi, lai pārliecinātos un ziņotu par nelietderīgu ūdens noplūdi

4)    27. martā notika Brocēnu novada 7. klašu komandu sacensības par ūdeni, kurā piedalījās Brocēnu vidusskolas 7.a,b klašu skolēnu komandas, Remtes un Gaiķu pamatskolu 7. klašu skolēnu komandas. Komandas ar sevi iepazīstināja, sniedzot nelielu priekšnesumu par ūdeni. Jautājumus par ūdens ceļu cilvēka organismā, par uzturu un ūdeni, par drošību uz ūdens, ūdeni dabā, sadzīvē, ūdens resursu taupīšanu u.c. bija sagatavojuši veselību veicinošas darba grupas dalībnieki. Žūrijā strādāja 8.a klases skolēni. Konkursā 1. vietu izcīnīja  Gaiķu pamatskolas komanda „Aqua”, 2. Vietu ieguva Brocēnu vidusskolas 7. B klases komanda „Fantastiskais četrinieks”, 3. Vietu nopelnīja 7. A klases komanda „Poseidons”, bet atzinību- Remtes pamatskolas komanda „Ūdensbumbas”.

Domāju, ka ar šīm aktivitātēm izdevās popularizēt dzeramā ūdens nozīmi cilvēka organismā, kā arī izglītot skolēnus par ūdeni dabā.

Sagatavoja: Inita Valtere

 

NATO diena Brocēnu vidusskolā

8. aprīlī Brocēnu vidusskolā ieradās Latvijas Zemessardzes pārstāvji un karavīri, kuri piedalās starptautiskajās misijās Afganistānā. Tā tik bija nodarbība. Uzzinājām kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas puišiem, lai kļūtu par misijas karavīriem. Sapratām, ka sabiedrībai trūkst priekšstata, ar ko nodarbojās karavīri misiju laikā un cik daudz dažāda veida pārbaudījumu ir jāiztur karavīram, lai nokļūtu „karstajos punktos”. Prieks un lepnums ir par mūsu karavīriem, kuri riskējot ar savu dzīvību, veic bīstamu un grūtu darbu, lai nodrošinātu mieru un palīdzētu trešās pasaules valstīm sakārtot savu sadzīvi, ekonomiku un drošības sfēru. Šī nodarbība palīdzēja mums labāk izprast Afganistānu un karavīru darbu.

Sagatavoja: Madara Miķelsone

Globālais tirgus „Mūsmājās”

30. aprīlī „Mūsmāju” piecgadnieki savā grupiņā uzņēma 4. un 10. klases skolēnus un ciemiņus no IAC, lai kopīgi iepirktos „Mūsmāju” globālajā tirgū un kopīgi pagatavotu veselīgas brokastis. 10. klase skolēni iepriekš bija sagatavojuši vietējās naudas banknotes „Brocīšus”, lai piecgadnieki varētu iepirkt pārtikas preces globālajā tirdziņā. Tirdziņā bija pārstāvēta Itālija, Spānija, Āfrika un Latvija. Skolēni pastāstīja, kādas preces Latvijā ieved no viņu pārstāvētās valsts un kādas varēs iegādāties tirdziņā veselīgām brokastīm. Jaunieši bija padomājuši arī par apģērbu atbilstoši savai pārstāvētajai valstij. Tirgošanās laikā mazie sadarbojās ar 4. klases skolēniem, kuri palīdzēja mazajiem izvēlēties produktus atbilstoši izvēlētajam ēdienam, saskaitīt un plānot naudas izdevumus. Kad produkti bija sapirkti, bija jāķeras klāt veselīgu brokastu pagatavošanai. Katrai grupiņai bija jāsagatavo savs ēdiens – sviestmaizes, salāti un augļu iesmiņi. Mazajiem tikt galā ar brokastu pagatavošanu palīdzēja audzinātājas un sākumskolas skolēni. Sagatavotās brokastis katrai grupiņai bija jāprezentē, nosaucot nosaukumu, pastāstot, kāpēc viņu gatavotās brokastis ir visveselīgākās. Grupu prezentācijās uzmanīgi klausījās „valstu” pārstāvji un izteica savu vērtējumu. Noslēgumā visi vienojās draudzības dziesmā.

Secinājām, ka sadarbojoties dažādu vecumu skolēniem, ieguvēji ir visi. Desmitie atzina, ka par veselīgu uzturu šādā nodarbībā ir iemācījušies vairāk kā skolā. Šī nodarbība mūs pārliecināja, ka vairāk mācību procesā ir jāizmanto neformālās izglītības metodes un biežāk mācību procesā jāiesaista dažādu vecumu skolēni.

Sagatavoja – Laura Miķelsone

 

Akcija „100 miljoni koku”

Katru gadu visā pasaulē notiek akcija „ 100 miljoni koku”, kurā piedalīties aicina UNESCO.

10.A un 11.B klases šogad apvienojās, lai 29. aprīlī dotos uz Remti un iestādītu eglītes 0,7 ha platībā. Liela daļa skolēnu vēl nebija veikuši šāda darbu, tāpēc mežsargs Ivars Veldre visiem rādīja, kā jāstāda un kur būtu pareizāk stādīt eglītes, lai tās līdz nākamajam gadam jau nebūtu iznīkušas. Sākumā, protams, darbs padevās grūti, bet pēc dažām iestādītām eglītēm, skolēni jau bija iemanījušies, kā pareizi stādīt.  Pēc padarīta darba, mežsargs pie ugunskura pastāstīja par mežu izmantošanu un atjaunošanu Latvijā, aicināja arī turpmāk piedalīties akcijās. Kā paldies par padarīto darbu, saņēmām dāvaniņas no Latvijas Valsts mežiem. Mājup braucot, pārrunājām, ka šāda veida akcija ir vērtīgāka par sakopšanas talku. Ierosinājām skolai turpmāk sakopšanas talkā aicināt mazāko klašu skolēnus, bet vidusskolniekus vest stādīt mežu. Skolotājas brīnījās par mūsu aizrautību un vēlmi palīdzēt pasaulei.

Sagatavoja: Oskars Deaks un Elvis Plācis

 

Projekts „Zaļais tīkls”

Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas projektā Brocēnu vidusskola piedalās no februāra. Pirmais posms ir noslēdzies. Kopā skola ir savākusi 100 kg. kartona, 3675 kg. makulatūras, 360 kg. elektrotehnikas un 5 kg. pet pudeles.

Lai arī nedaudz, bet tomēr esam kopīgiem spēkiem palīdzējuši pasaulei kļūt tīrākai un labākai, pašiem apzinīgākiem.

Sagatavoja Kitija Holšteine

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv