Latvijas un Igaunijas skolu pieredzes apmaiņa Sāremā 16.-17.jūnijā

Pieredzes apmaiņas seminārs 16. un 17.jūnijā Igaunijā, Sāremā bija skaists noslēgums projekta pavasara darbu cēlienam. Foto

Projekta partnerorganizācija Igaunijā „Mondo” bija sarūpējusi Latvijas delegācijai bagātīgu vizītes programmu. Igauņu pedagogi dalījās pieredzē par globālās izglītības (GI) īstenošanu Pērnavas, Valgas, Narvas, Kuresāres skolās. Praktiskajās darbnīcās dalībnieki iedziļinājās godīgās tirdzniecības tematikā, apguva globālās izglītības metodiku darbā ar attēliem un videofilmām, kā arī klausījās aculiecinieku stāstus par pieredzi attīstības valstīs – Ganā, Namībijā, Nigērijā u.c. Ar lielu aizrautību dalībnieki paši iesaistījās videi un cilvēkam draudzīgu kosmētikas līdzekļu izgatavošanā. To pamatsastāvdaļa iegūta Āfrikā no Šea (karite) koka augļiem. Šea sviesta ieguve ir tradicionāls Rietumāfrikas sieviešu nodarbošanās veids. Ienākumi no šīs izejvielas realizācijas dod iespēju Ganas bērniem apmeklēt skolu.

„Mondo” pārstāvji dalījās savā pieredzē par globālās izglītības filmu klubu organizēšanu skolās, fakultatīva kursa „Globalizētā pasaule” īstenošanu, sadarbību ar Igaunijas valsts pārvaldes un biznesa struktūrām globālās izglītības jautājumos. Latvijas skolotājus īpaši iepriecināja katram līdzņemšanai sagatavotais GI materiālu komplekts – mape ar krāsainām fotogrāfijām un bērnu stāstiem no Kongo ciema, globālās izglītības metodikas rokasgrāmatas un citi materiāli.

Latvijas un Igaunijas pedagogi vienojās par konkrētiem savu skolu nākotnes sadarbības plāniem. Kopēju projektu ieceres saistās ar sociālā taisnīguma, migrācijas, godīgas tirdzniecības, dažādības un savstarpējās mijiedarbības jautājumiem. Turpmākā skolu saziņa notiks elektroniski, bet jau rudenī Igaunijas skolotājus uzņemsim Latvijā atbildes vizītē.

Paldies visiem apmaiņas vizītes dalībniekiem! Lai radoša un veiksmīga iegūtās pieredzes izmantošana!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv