Jūnijs 2015

Globālā izglītība projekta skolās otrajā semestrī

Jūnijā projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” skolas apkopojušas būtiskākās atziņas par 2014./2015. mācību gada otrajā semestrī globālajā tematikā paveikto. Šajā rakstā iepazīstinām ar dažiem skolu spilgtākajiem globālās izglītības notikumiem. Fotogrāfijas no skolu aktivitātēm skatiet šeit.

Globālās izglītības mācību stundas notikušas visās projekta skolās ļoti plašā mācību priekšmetu spektrā, kā arī projektu nedēļās un citos pasākumos. Kā ierasts, visbiežāk šī tematika skolotājiem noderējusi sociālo zinību, ģeogrāfijas un klases audzinātāja stundās. Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņi izaicinājuši savus stereotipus, skatoties video filmu „Malāvija – siltā Āfrikas sirds”, kā arī pamatīgi iedziļinājušies aktuālajā migrācijas tematikā, gan pētot dzīvesvietu maiņu savas ģimenes vēsturē, gan analizējot līdzības un atšķirības migrācijas procesos pasaulē. Daugavpils 10.vidusskola globālo tematiku padarījusi par visas skolas projektu nedēļas vadmotīvu – „Globālās tēmas lokālā skatījumā”. Skolēni izstrādājuši projektus par lokālā un globālā saistību urbanizācijas, migrācijas, vides un citās tēmās. Projekta materiāli skolēnu projektu nedēļā plaši izmantoti arī Špoģu vidusskolā. Par piedzīvoto pārsteigumu un atklāsmēm liecina bērnu atziņas – „Nekad neiedomājos, ka kaut kur pasaulē bērni uz skolu iet pa tik nedrošiem ceļiem.”; „Nekad nedomāju, ka trešo daļu pārtikas mēs vienkārši izmetam atkritumos (!), bet katrs astotais cilvēks pasaulē ikdienā cieš badu.” Lubānas vidusskolas komandas dalībnieki ar globālo tematiku strādājuši vides pulciņā un vecāku nodarbībās. Zolitūdes ģimnāzijas skolēnu vecāki kopā ar saviem bērniem līdzdarbojušies nodarbībā „Mana ekoloģiskā pēda”. Olaines 2.vidusskola turpinājusi tradīciju vadīt globālās tematikas aktivitātes skolas padomes dalībniekiem. Madonas pilsētas 2.vidusskola turpina pētījumus par ģimeņu iepirkšanās ieradumiem, tādā veidā cenšoties audzināt gudrus patērētājus. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas komandas dalībnieki saskatījuši iespēju ar globālo tematiku veidot un attīstīt skolēnu lasīt un rakstīt prasmes. Smiltenes ģimnāzijā īpašu popularitāti iemantojušas tēmas, kas saistītas ar godīgo tirdzniecību, pārtikas drošību un sociālo taisnīgumu. Pavasaris devis iespēju globālo dimensiju sasaistīt arī ar praktisku darbošanos – skolas apzaļumošanu ar pašu audzētiem stādiem (Jaunogrē) un meža stādīšanu (Špoģos, Varakļānos).

Turpinājusies globālās izglītības materiālu popularizēšana skolu administrācijai un pedagogiem sava novada un kaimiņu novadu skolās. Piemēram, interesantu GI aktivitāšu kaleidoskopu Dobeles, Auces un Tērvetes novadu skolu direktoriem un viņu vietniekiem piedāvājusi Brigaderes pamatskolas komanda. Semināra tēma – „Globālais un lokālais mācību procesā un ārpus tā”. Jēkabpils vakara vidusskolas komanda uz GI nodarbībām aicinājusi Jēkabpils pilsētas, Aknīstes novada, Jēkabpils novada, Krustpils novada, Salas novada, Viesītes novada skolu sociālo zinību skolotājus. Radošā gaisotnē apgūti projekta programmu materiāli par sociālo taisnīgumu, pārtikas drošību, migrāciju, pilsonisko līdzdalību. Liepājas 6.vidusskolas komanda kolēģus no citām skolām iepazīstinājusi ar projekta izdevumu „Attīstības/ globālās izglītības materiālu portfolio”. Tukuma 2.vidusskolas komanda jau atkārtoti aicināta kļūt par citu novada pedagogu izglītotājiem. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pedagogu metodiskajā dienā iepazīta tēma „Vērtības un kultūru daudzveidība”.

Projekta pedagogi ar prieku pieņēmuši izaicinājumu ar globālo tematiku iepazīstināt sev mazāk ierastas mērķauditorijas. Lubānas, Babītes, Tukuma, Brocēnu, Brigaderes pamatskolas komandu pārstāvji vadījuši nodarbības senioriem un jaunajām māmiņām. Veicies lieliski – klausītāji aicinājuši iesākto turpināt arī rudens sezonā. Brocēnu vidusskolas organizētajā „Sabiedrības dienā” projekta komanda GI darbnīcās piedāvājusi apmeklētājiem līdzdarboties kādā no trīs tēmām - „Diena bez iepirkšanās”, „Eiropas attīstības gads” un „Migrācija mūsdienu pasaulē”.

Projekta skolas aktīvi izmantojušas arī citas piedāvātās iespējas un izveidotos kontaktus. Aprīlī un maijā skolās paviesojusies Ārlietu ministrijas piedāvātā ceļojošā izstāde par Austrumu partnerības valstīm. Izstādes nosaukums - ''Kaimiņu sejas'' (Faces of Neighborhood). Izstādes galvenā tēma - Eiropas Savienības Kaimiņu partnerības programma, kas tiek īstenota ES partnervalstīs Ziemeļāfrikā un Austrumeiropā (Gruzija, Moldova, Armēnija, Azerbaidžāna, Ukraina,
Baltkrievija).

Vairākas skolas vērušas durvis Igaunijas kolēģes Pilles Oleski ceļojošajai fotoizstādei par bērnu dzīvi Kenijā. Brocēnu vidusskolas audzēkņi pēc izstādes dalījušies pārdomās – „Pateicoties šai izstādei, es sapratu, ka pasaule nesastāv tikai no tehnoloģijām. Pamanīju, ka viņi bez telefoniem un datoriem ir laimīgi. Zinu, ka nevaru mainīt pasauli, ka nevar bez datoriem iztikt, bet varbūt var tos lietot mazāk.” (Tīna); „Daudzi bērni cieš no nabadzības, bet mēs mantas nenovērtējam. Galdi viņiem ir briesmīgi, krēslu gandrīz vispār nav, bet mēs skolā tik daudz ko plēšam.” (Kitija)

Brigaderes pamatskolas komanda ir gandarīta par biedrības „Zaļā brīvība” pārstāvju viesošanos skolā un nodarbībām par godīgo tirdzniecību un ilgtspējīgu patēriņu.

Paldies visām skolām par aktivitāti, popularizējot globālo tematiku savās skolās un plašākās vietējās kopienās! Lai izdevušās globālās izglītošanās nories vasarā – gan privātās, gan profesionālās!

 

Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”

Lai diskutētu par globālās tematikas lomu mūsdienu pasaulē un integrēšanas iespējām formālajā izglītībā, no 8. līdz 10. jūnijam Valmierā, IAC sadarbībā ar biedrību GLEN Latvia un Vidzemes Augstskolu (ViA) rīkoja forumu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”. Globālās izglītības forums bija viens no lielākajiem projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ilgtspējas pasākumiem, pulcējot vairāk nekā 60 dalībniekus, vienkopus aptverot desmit valstu AI/GI pieredzi.

Atskatoties uz šīm ļoti piesātinātajām trīs dienām, varam secināt, ka visi „3- i'' vadmotīvi - iesaiste, izaugsme, ilgtspēja - tika pilnībā realizēti darbībā. Foruma dalībnieku pārstāvniecība iekļāva gan NVO pārstāvjus, gan jauniešus, gan pedagogus, gan valsts institūciju pārstāvjus, pie tam arī ģeogrāfiskie mērogi bija gana plaši - no Apvienotās Karalistes Rietumos līdz Gruzijai Austrumos, un no Igaunijas Ziemeļos līdz pat Kenijai Dienvidos.

Lektoru un moderatoru atraktīvās un iesaistošās metodes veicināja gan produktīvu atmosfēru, kur dalīties pieredzē un smelt jaunas idejas, gan palīdzēja dalībniekiem atrast kopīgu valodu, intereses un, iespējams, kopīgus sadarbības plānus nākotnē.

Ar Foruma katras dienas kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Par Foruma norisi raksta arī laikraksts ''Izglītība un Kultūra'', 18.06.2015. : 10. lpp un 11. lpp.

Foruma darba kārtība: skatīt

Visvalža Valtenberga prezentācija: skatīt

Kristīnes Āboliņas prezentācija: skatīt

Žanetas Ozoliņas prezentācija: skatīt

Foto galerija Flickr

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv