Jūnijs

Jūnijā pētījuma par globālās dimensijas klātbūtni formālajā izglītībā partneri iesūtījuši starprezultātus, kurus jau šobrīd varam integrēt kā labo praksi AI jomā - no Somijas, Igaunijas, Čehijas, Lietuvas un Slovēnijas. Jūlijā un augustā pētījumam tiks piesaistīts arī starptautisks eksperts no Apvienotās Karalistes Pete Davis, kura ieteikumi pētījuma laikā, secinājumi noslēgumā, kā arī dalība rudenī plānotajā konferencē piešķirs pētījumam un projektam starptautisku rezonansi. Konferencē, kas notiks novembra sākumā Rīgā, tiks publiskoti pētījuma rezultāti un to izmantošana projektā turpmāk.

Jūnijā tiek veikts sagatavošanās darbs projekta skolu atlases konkursam augustā. Konkursa sludinājums tiks publiskots pēc 22. augusta IAC mājas lapā, nosūtīts Latvijas pašvaldībām un medijiem, un mēneša laikā gaidīsim skolu pieteikumus dalībai projektā. Uz pirmo tikšanos projekta dalībniekus no 21 Latvijas skolas aicināsim novembra otrajā pusē. Nenokavējiet!

Jūnijā ar projektu esam plašāk iepazīstinājuši izglītības darbiniekus, publicējot rakstu 6.jūnija laikrakstā "Izglītība un kultūrā" (lasīt šeit) un popularizējot attīstības/globālo izglītību Latvijas Universitātes projekta "Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide" konferences darba grupā "Pasaule ienāk klasē. Attīstības izglītība". 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv