Bērni globālajā pasaulē un Tukumā

 

6.maijā esam laipni aicināti uz pasākumu "Bērni globālajā pasaulē" Tukuma 2.visudusskolā, kur 5-to klašu skolēni starptautiskās Bērnu aizsardzības dienas kontekstā tika aicināti domāt par bērniem Tukumā un bērniem mūsdienu pasaulē.  Foto

Skolotāja Evita Korna pasākumā, uzrunājot visus 5.klašu skolēnus, pastāstīja, ka Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena pasaulē tiek atzīmēta jau  64 gadus un tajā dažādās pasaules valstīs cenšas organizēt pasākumus, kas bērniem sniedz prieku un aktualizē ar bērnu drošību un tiesību aizsardzību saistītus jautājumus. 

Pasākuma atklāšanā piedalās arī Tukuma novada  Izglītības pārvaldes vadītāja Velta Lekse, kura atzina, ka ļoti priecājas par Tukuma 2.vidusskolas komandas dalību projektā un , uzrunājot skolēnus, norādīja, cik svarīgi mūsdienu pasaulē ir zināt to, kas ap tevi notiek un kā to ietekmēt - katram no mums ir būtiska nozīme pasaules nākotnē.

tālāk piekto klašu skolēni, sadaloties 4 grupās un izvirzot grupu vadītājus, devās uz četrām stacijām, kurās dažādās aktivitātēs uz 20 minūtēm iedziļinājās kādā no tēmām: "Kāpēc bērni neiet skolā?", "Rotaļlietu stāsts", "Pārtikas drošība", "Urbanizācija" un salīdzināja savu ikdienas dzīvu Tukumā ar citu pasaules bērnu iespējām.

Nodarbībā "Rotaļlietu stāsts" skolotāja Skaidrīte Prancānes vadībā skolēni atcerējās savas mīļākās rotaļlietas un iepazinās ar to, kā un ar ko spēlējas bērni citās pasaules valstīs  - Zambijā, Ķīnā, Meksikā, Zviedrijā, Malāvijā - un ko bērna rotaļlietas var pastāstīt par bēnu un viņa dzīvi. Noslēgumā skolēni secina, ka rotaļlietas ir vērtība.

nākamajā nodarbībā "Kāpēc bērni neiet skolā?" Skolotāja Ilze Bulaha vispirms aicina pakavēties atmiņās par savu pirmo skolas pieredzi un tad ieskatīties Pakistānas meitenes Ufatas ikdienā, kā arī analizēt skolas neapmeklēšanas cēloņus Latvijā un pasaulē. Skolēni novērtē iespējas savā valstī un ģimenē: skolas ir svarīga, lai iegūtu jaunas zināšanas dzīvei.

Vēl šajā pēcpusdienas pasākumā skolotāja Vēsma Kaņepe aicina novērtēt pārtikas drošības un sabalansētas pārtikas nozīmes aspektus. Viņa aicina ieskatīties un novērtēt citu valstu ģimeņu uzturu no sabalansētas pārtikas viedokļa, un skolēni aizdomājas par ziedošanu tiem bērniem, kuri pasaulē cieš badu.

Vienu no mūsdienu pasaules aktuālām problēmām, kas saistīta arī ar bērnu dzīvi, ir urbanizācija. Tai 5.klases skolēnus pievērš skolotāja Evita Korna. Nodarbībā skolēni novērtē pilsētas un lauku dzīves priekšrocības un iepazīstas ar pasaules iedzīvotāju izvietojumu pilsētās un laukos, kā arī straujo lielo pilsētu skaita pieaugumu pasaulē. Pārdomāma tiek uzdoti jautājumi: Cik gadu jums būs 2025. gadā? Kā jums šķiet, vai jūs skars urbanizācija un ar to saistītās problēmas? Kuru pilsētu jūs mīlat visvairāk un ko no tās jūs gribētu parādīt citiem?

Skolēni pulcējas uz pēcpusdienas noslēgumu skolas zālē, izsaka novērtējumu par dzirdēto un redzēto, kā arī kopīgi noklausījāmies 5.bklases sagatavoto dziesmu, kas visiem lika pārdomāt, kur tad ir mana "laimīgā zeme".

Milzīgs paldies piektklasniekiem par dalību pēcpusdienas pasākumā un atļauju ieskatīties skolas darbā, kā arī ļoti novērtējam skolotāju meistarību un organizatoru prasmes tik daudzveidīga pasākuma organizēšanā. Lai jums izdodas arī turpmāk!

 


Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv