Maijs

No februāra līdz maija beigām projekta ietvaros tiek veikts apjomīgs pētījums, kur apkopota informācija par globālās izglītības klātbūtni sociālo zinātņu mācību priekšmetos Latvijas izglītībā. Tiek pētīts plašs izglītības dokumentu un mācību materiālu klāsts, kā arī apkopoti izglītības politikas veidotāju, skolas administrācijas un skolotāju viedokļi. Pamatizglītības un vispārējās izglītības mācību priekšmetu standarti, pirmsskolas izglītības vadlīnijas, metodiskie ieteikumi audzināšanas darbā, pamatskolas un vidusskolas eksāmenu darbi sociālo zinātņu mācību priekšmetos, pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas, skolas attīstības plāni  - Šie visi ir dokumenti, kuros tika fiksēta globālās dimensijas klātbūtne, veicot pētījumu Latvijā. Turpinām darbu, lai šim apkopojumam pievienotu arī citu Eiropas valstu pieredzi globālās izglītības jomā. Zinātkārie, gaidām rezultātu prezentāciju rudenī, kad paredzēta konference un rezultātu prezentācija mājas lapā!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv