Marts 2014

 

Martā projekta skolas uzsāk nākamo globālās izglītības materiālu aprobācijas posmu, kas ilgs līdz maija vidum. Skolotāji vada stundas un pasākumus un aicina uz atklātajām stundām arī projekta komandu un citus ciemiņus. Aicinām ieskatīties arī Jūs!

28.martā Varakļānu vidusskolas 5., 7.un 8.klases skolēni gan kopīgi, gan atsevišķi iesaistās pārtikas drošības aktivitātēs, lai novērtētu tēmas lokālos un globālos aspektus. Stundu noslēgumā tiek izsludināta akcija "Palīdzi kādam!". Vairāk  Foto

----------------------------------------

27.martā  Baltinavas vidusskolas „Paaudžu centrā” kopā pulcējās skolotāji, skolēni un viņu vecāki, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, lai vērtētu un svinētu kultūras daudzveidību globālās izglītības pēcpusdienas „Identitāte un kultūru daudzveidība” ietvaros. Vairāk Foto

------------------------------------

27.martā globālās izglītības projekta aktivitātes notika arī Daugavpils 10 vidusskolā. Skolas 3.un 4.klašu skolēni, izejot piecas darbnīcās, izzināja pārtikas drošības tēmu. Vairāk. Foto Video par pasākumu Daugavpils pilsētas portālā.

------------------------------------

Uz dažādu tautu pasaku pēcpusdienu un uz stundu par urbanizāciju 10.klasē 27.martā aicināja arī Špoģu vidusskolas projekta komanda. Paldies par viesmīlību un ieguldīto darbu! Vairāk  Foto

------------------------------------

26.martā mērojam ceļu uz Balviem. Balvu Valsts ģimnāzijā marta pēdējā nedēļa bija globālās izglītības nedēļa, tās moto – „Kā labāk dzīvot labākā pasaulē?” un tās ietvaros notika nodarbības par izglītības pieejamību dažādās valstīs, filmu vakars, dažādu lietu un emociju mainīšanas akcijas, pieredzes stāstu diena, Zemes stunda. Vairāk Foto

------------------------------------

25.martā projekta komanda kopā ar Saldus novada ģeogrāfijas skolotājiem viesojās  Līvānu 1.vidusskolā, kur skolas projekta komanda demonstrēja atklātās stundas par urbanizāciju un pārtikas drošību 7.un 10.klasē. Stundu 7.klasē vadīja Daiga Barkāne un Kristīne Balode, savukārt, 10.klasē - Marita Birzāka. Sirsnīgs paldies skolotājām un skolēniem - pārliecinoši! Foto

Skolēnu atziņas pēc stundām par urbanizāciju Olaines 1.vidusskolā apkopojusi skolotāja Ludmila Osipova.

------------------------------------

12.martā tādu vērojām Jēkabpilī, kur 11. klases skolēniem Jēkabpils vakara vidusskolas skolotājas Rainelda Muižniece un Irina Zeņina vadīja integrēto stundu par tēmu "Sociālais taisnīgums: nauda". Vairāk Foto  Paldies par drosmi un milzīgo ieguldīto darbu!

 

Marta sākumā notiek reģionālais seminārs projekta skolu skolotājiem Siguldā. No 6.-8.martam esam pulcinājuši Vidzemes reģiona dalībniekus. Seminārā būtiski pieredzes, satura un metodikas jautājumi par attīstības jomas vēsturi, mediju lomu globālajā pasaulē, identitāti un kultūras daudzveidību, sociālo taisnīgumu, pārtikas drošību un dzīves kvalitāti urbanizācijas laikmetā, kā arī diskusijas un pieredzes stāsti. Vieta un laiks arī aprobācijas norises izvērtēšanai un plānošanai. Savstarpēji bagātinošu kopā būšanu!

foto 1.diena Siguldā, sarkanā grupa

foto 2.diena Siguldā, sarkanā grupa

foto 3.diena Siguldā, sarkanā grupa

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv