Pārtikas drošības tēma un akcija Varakļānu vidusskolā

 

28.martā Varakļānu vidusskolas 5., 7.un 8.klases skolēni gan kopīgi, gan atsevišķi iesaistītas pārtikas drošības aktivitātēs, lai novērtētu tēmas lokālos un globālos aspektus.  Stundu noslēgumā tiek izsludināta akcija "Palīdzi kādam!". Foto

Tēmu par pārtikas drošību skolotājas Aina Kazāka, Ilze Eiduka, Lolita Briška un Margarita Selicka bija nolēmušas aktualizēt visās pamatskolas klasēs, un parādot tās daudzveidīgos aspektus mūsu katra dzīvē un pasaulē, kā arī vienā no pasaules attālām valstīm - Gvatemalā, aicināt pamatskolas audzēkņus piedalīties akcijā, lai atbalstītu kāda bērna izglītību Gvatemalas nelielā pilsētā Čahabālā. Skolēniem tika piedāvāta iedziļināšanās Pārtikas drošības un pieejamības tēmā aptuveni 2 mācību stundu ietvaros. Skolotājas novadīja paralēlās stundas 5.,7.un 8.klases skolēni aizdomājās par veselīgu uzturu, tā nozīmi un ko tas dod viņu katra veselībai, kopīgi vērtēja un "gatavoja" veselīgas maltītes. Šajās stundās skolēniem bija iespēja izvērtēt un izdarīt secinājumus par savu ikdienas uzturu. Stundas noslēgumā skolēni devās uz kopīgu pasākumu skolas zālē, kur 5., 7. un 8. klašu skolēni grupās turpināja šo tēmu iepazīt no globālā aspekta - tajā skolēni iepazinās ar dažādu ģimeņu maltītēm citās pasaules valstīs, izmantojot fotogrāfijas, iepazina faktus un vērtēja pasaules bada cēloņus, kā arī noklasījās stāstu par Gvatemalu. Pasākuma noslēgumā skolēni tika aicina'ti domāt par to, kā mēs katrs varam iesasitīties un ieguldīt globālo problēmu risināšanā. Vienu no atbalsta veidiem piedāvāja Globālā projekta skolotājas, atklājot skolā akciju "Palīdzi kādam", kā atbalstu Gvatemalas bērnu skolas gaitām.

Jāatzīst, ka šo pāris stundu gaitā skolēniem bija veiksmīgi organizēta tēmas "Pārtikas drošība" iepazīšana no lokālā un globālo aspektu tāpat kā no personīgā uz publisko, kura gaitā skolēni atsvaidzināja un ieguva zināšanas, attīstīja prasmes un izveidoja attieksmes. Liels paldies visām pasākuma organizatorēm, kas tik sabalansēti sagatavoja šo pasākumu saviem skolēniem, panākot labu atdevi un iedziļināšanos. Mums, projekta komandai tas devu iespēju pārliecinātie, kā izveidotie materiāli un piedāvātas tēmas darbojas klasē, un kāds ieguvums ir profesionāla pedagogu komanda.

Paldies par brīnišķīgi organizēto pasākumu un iniciatīvām pasaules problēmu izzināšanā! Ceram uz atbalstu mazajiem gvatemaliešiem!

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv