Špoģu vidusskola

 

Špoģu vidusskolā nonākam skaisti pavasarīgā dienā, un projekta darba grupa ir gatava mums demonstrēt veikumu globālās izglītības laukā:  stundu  par urbanizācijas tēmu 10. klasē ģeogrāfijas skolotāja Jāņa Suveizdas vadībā un literāro pēcpusdienu 5.-6. klašu skolēniem tēmā par kultūru daudzveidību, ko kopā latviešu un mazākumtautību programmas bērniem vada skolotājas Antra Dombrovska un Ārija Mihailova. Foto

10.klases skolēniem ģeogrāfijas stundas ietvaros ir iespēja uzzināt par urbanizācijas jēdzienu, pasaules tendencēm šajā jomā, kā arī problēmām, kas ar to saistītas. Kā arī savas dzīvesvietas kontekstu šajā tēmā.

5.-6. klašu skolēni pēcpusdienā pulcējušies uz pasākumu par kultūru daudzveidību, ko iepazīst caur dažādu tautu pasakām: skolēni daļās savā pieredzē par mīļākajām pasakām, to sižetiem un varoņiem, iepazīstina viens otru ar pasaku tradīcijām savā ģimenē un mīļākajām pasakām. Tālāk pasaku un tajās iekļauto vērtību meklēšanas ceļš vijas, atceroties vienu no latviešu populārākajām pasakām "Sprīdītis" un iepazīstot citu pasaules tautu pasakas, ko piedāvā skolotājas Antra un Ārija. līdzās pasakām, skolēni noskaidro un sameklē globusā valstis no kurām pasakas nākušas. nākamais pasākuma posms ir visrosīgākais - skolēni sagatavo uzvedumu, lai parādītu pasakas pārējiem, gatavo noformējumu un maskas, viņi ir ļoti ieinteresēti, smaidīgi un atraktīvi. Droši tiek demonstrēti arī pasaku iestudējumi par niedru zagli, čūsku un vardi un ērgli.

Pasākumā sava loma ir arī skolēniem - "ārējiem novērotājiem", kuri ar interesi noskatās pasakas, ko iestudējuši skolasbiedri. Stundas noslēgumā skolēni dalās ar ieguvumiem no pasākuma Twitter ziņu veidā.

Pateicamies pasākuma un stundas vadītājiem par ļoti pārdomātajām aktivitātēm!

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv