Marts

Šobrīd projektā uzsākts īstenot pētījumu par globālās izglītības klātbūtni sociālo zinātņu mācību priekšmetos. Padziļināts pētījums vienlaicīgi tiks veikts trīs valstīs – Latvijā, Apvienotajā Karalistē un Igaunijā. Papildus tam katra projekta partnerorganizācija pētīs situāciju vēl citās Eiropas valstīs. Leeds DEC līdzās situācijas izpētei Apvienotajā Karalistē veiks situācijas analīzi arī Polijā, Austrijā un Vācijā. Savukārt Mondo – līdzās situācijas izpētei Igaunijā, apskatīs arī Kipras, Somijas un Nīderlandes pieredzi globālajā izglītībā. Savukārt IAC papildus padziļinātai Latvijas situācijas izpētei izzinās Lietuvas, Čehijas un Slovēnijas situāciju.

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv