Novembris 2015

Projekta «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos» noslēguma pasākums nacionālajām atbildīgajām izglītības jomas iestādēm un politikas veidotājiem 

Rīgā, 2015. gada 20. novembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē notika projekta noslēguma seminārs nacionālajām atbildīgajām izglītības jomas iestādēm un politikas veidotājiem, kas ir viens no projekta ilgtspējas pasākumiem, kas tika plānots ar mērķi iepazīstināt ar projektā tapušajiem resursiem un mācību materiāliem, kuros apkopotas dažādas pedagoģiskās idejas, mācību paņēmieni, metodika AI/GI zināšanu, prasmju, rīcības un attieksmju apgūšanā. Seminārs notika sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju, kas šī gada septembrī organizēja vispasaules akcijas ‘’Pasaules lielākā mācību stunda’’ norisi Latvijā, un semināra ietvaros notika akcijas  laureātu apbalvošanas ceremonija.

Semināra dalībnieki, izglītības jomas iestāžu pārstāvji un politikas veidotāji, kā arī UNESCO LNK lūgtie viesi, kopumā ap 90 cilvēkiem tika iepazīstināti ar jaunajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas visai pasaulei būs aktuāli līdz 2030. gadam, nabadzības un nevienlīdzību samazināšanas kontekstā.

IAC seminārā prezentēja pēdējo projektā tapušo izdevumu ‘’Ieteikumi attīstības/ globālās izglītības iekļaušanai skolu dienaskārtībā’’, kas sniedz projekta pieredzē balstītus ieteikumus globālās dimensijas efektīvai iekļaušanai formālajā izglītībā. Ieteikumu izstrādē piedalījās globālās izglītības praktiķi un eksperti no Izglītības attīstības centra, Latvijas globālās izglītības skolu tīkla, Vidzemes Augstskolas, Igaunijas NVO Mondo, Lielbritānijas Līdsas Attīstības izglītības centra, Čehijas NaZemi.

Pēc grāmatas prezentācijas, tika īpaši veltīts laiks, kurā klātesošie pedagogi, izglītības jomas eksperti un politikas veidotāji katrs no sava profesionālā skatu punkta tika aicināti izteikt ierosinājumus par to, kā vēl veiksmīgāk integrēt globālo dimensiju Latvijas formālās izglītības sistēmā un kā izmantot gatavos resursus mācību darbā.

Semināra galerija : šeit.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv