Oktobris 2014

Brocēnu vidusskolā notiek „Sadarbības darbnīca” sociālajās zinībās

Brocēnu novada sociālo zinību skolotāji bija pirmie, kuri uzsāka jaunu sadarbības formu, varētu teikt arī savstarpējo mācīšanos. 29.oktobrī Brocēnu vidusskolā pulcējās novada sociālo zinību skolotāji no pirmsskolas iestādēm, pamatskolām un vidusskolas, lai diskutētu par mācību saturu, pēctecību un mācību metodēm. Tika pārrunātas globālās izglītības svarīgākās atziņas no pirmskolas līdz vidusskolai. Novada metodiķe Laura Miķelsone uzsver: „ Svarīgi ir satikties visu vecumposmu skolotājiem, lai vienotos par savstarpēju sadarbību, lai kopīgiem spēkiem pārrunātu tik vienādās problēmas visos vecumposmos, un, pats  svarīgākais atrastu risinājumu. Daudzu saturisko jautājumu apguvē palīdzēt var globālās izglītības tēmas un metodika.”

Kurš ir teicis, ka maziem sešgadniekiem nevar mācīt par banānu ceļu līdz patērētājam? To, ka to var izdarīt vienkārši un interesanti parādīja pirmsskolas izglītības metodiķe Ņina Poļenova. Skolotājas Eva Raboviča un Inta Muižarāja uzsvēra praktiskās darbības nozīmi un dalījās savā pieredzē, strādājot ar skolēniem.

Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Vivita Ķezbere „Ir svarīgi dažādu vecumu un skolu skolotājiem kopā diskutēt, ieklausīties viens otrā, saprast, ka pedagogs nav viens ar savām problēmām un pieņemt to, ka mācīt var savādāk. Ja skolotājs no semināra aiziet ar smaidu sejā, tad iegūtās idejas liks smaidīt un darboties arī skolēniem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagatavoja Vivita Ķezbere

 

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā seminārs par mediju lomu globālajā pasaulē

28.oktobrī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas projekta komanda - Laima Pērkone, Sandra Nagle, Aivars Karlsons un Nadežda Persaņa organizēja pieredzes semināru „Skola. Mediji. Sabiedrība”. Kupli apmeklētajā pasākumā piedalījās novada pedagogi un vidusskolēni, kā arī projekta kolēģi no Babītes vidusskolas.

Semināra pirmajā daļā projekta koordinatore Ingūna Irbīte runāja par tēmu „Kāpēc un kā skolā strādāt ar aktualitātēm”. Lektore pieskārās jautājumiem par globālo norišu ietekmi uz mediju lietošanas ieradumiem, par dažādiem mediju lietotprasmes aspektiem jauniešu vidū, UNESCO rekomendācijām integrēt mediju lietotprasmi ikviena mācību priekšmeta saturā. Tika pārrunāti un izmēģināti arī dažādi praktiski paņēmieni, kā klases audzinātāja, politikas un tiesību, vēstures un citās mācību stundās integrēt darbu ar sabiedriskajām un politiskajām aktualitātēm.

Žurnālists Jānis Domburs dalījās pārdomās par mediju vidi Latvijā un žurnālista atbildību politisko un sociālekonomisko norišu atspoguļošanā. Žurnālista skaudrie spriedumi provocēja spraigu diskusiju ar auditoriju, īpaši jautājumos par Latvijas sabiedrības politisko pasivitāti un „īso” atmiņu, vērtējot procesus valstī pēdējos 20 gados. Uz jauniešu provokatīvo jautājumu, kāpēc Domburs pats neiet politikā, žurnālists atbildēja: „Es visvairāk noderu tur, kur esmu.”

Semināra turpinājumā projekta pedagogi vadīja meistarklases kolēģiem par mediju, migrācijas un izglītības pieejamības tēmām. Savukārt skolēni L.Pērkones vadībā iejutās žurnālistu lomā un sagatavoja publikāciju laikrakstam „Izglītība un Kultūra”. Pasākuma organizatorus ļoti gandarīja dalībnieku noslēguma izvērtējumos paustās atziņas par semināra bagātīgo profesionālo un cilvēcisko pienesumu, kā arī vēlme tikties atkal līdzīgos pasākumos.

                                                                             Kuldīgas Centra vidusskolā no 20. līdz 24.oktobrim risinājās globālās izglītības nedēļa. Tās ietvaros notikuši dažādi pasākumi – seminārs skolotājiem par aktuālo globālajā izglītībā, erudīcijas zibensturnīrs, videolekcija, labo darbu dienasgrāmatas veidošana, resursu taupīšanas akcijas, radošā darbnīca „Lietu otrā dzīve” u.c. Šīs nedēļas laikā arī mācību stundās aktualizētas globālās izglītības tēmas. Savukārt skolēnu brīvdienu nedēļā projekta dalībniece Indra Tīruma, Larisa Flugrāte un Antra Spuļģe dalījās globālās izglītības īstenošanas pieredzē sākumskolas, sociālo zinību, ekonomikas un veselības mācības skolotāju metodiskajās apvienībās.

 

Otrie reģionālie semināri Ādažos

Arī Vidzemes reģiona skolu komandas ir noslēgušas savu dalību projektā paredzētajos semināros, no kuriem pēdējais norisinājās Ādažos, no 16. - 18. oktobrim. Tomēr tas nenozīmē, ka šķiramies vai apstājamies pie padarītā. Projekta turpmākajā gaitā ar vairākām komandām vēl tiksimies, uzņemot Rīgā Igaunijas skolu pārstāvjus, kā arī turpinām darboties savās skolās, pilsētās un novados ar dažādu globālās izglītības aktivitāšu norisēm. Vairāk foto: galerijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrais reģionālais seminārs Liepājā

No 9.- 11. oktobrim Liepājā tikāmies projekta otrajā reģionālajā seminārā ar Kurzemes reģiona skolu pārstāvjiem. Kā atzīst dalībnieki, arī šajā seminārā piedāvātie satura jautājumi ir saistoši, izzinoši, interesē un liek domāt dažādām mērķauditorijām. Daži secina, ka ir iemīlējušies tēmā par migrāciju, savukārt citi izjūt skumjas, ka šis ir pēdējais seminārs projekta ietvaros, un jaukie viedokļu apmaiņas brīži ar citu skolu kolēģiem un aizraujošās nodarbības paliks kā unikālas atmiņas. Semināra galerija.

 

 

 

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv