Oktobris 2015

Oktobrī IAC uzsāk projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ publicitātes seminārus

Triju semināru cikla mērķis bija dalīties projekta pieredzē un parādīt, kādas ir dažādās praktiskās metodes, lai integrētu 21. gadsimta kompetences mācību un audzināšanas darbā. Kādas ir mūsu strauji mainīgā gadsimta prasmes, un kādēļ tās nepieciešams attīstīt, to vērtēs semināru dalībnieki - izglītības pārvalžu, novadu pašvaldību, izglītības iestāžu pārstāvji. Savukārt IAC komanda arī šoreiz bija sagatavojusi atraktīvas nodarbības par dažādām globālās izglītības tēmām - godīgo tirdzniecību, migrācijas procesiem, mediju lietotprasmi, globālo procesu mijiedarbību. Semināru dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta labās prakses piemēriem, ar izstrādātajām globālās izglītības programmām un mācību materiāliem, kas tapuši projekta trīs gadu laikā. Kā semināru cikla pievienotā vērtība, dalībniekiem tika piedāvāta klātienes tikšanās un diskusija ar filmas ''Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām'' veidotājiem, biedrības ''GLEN Latvija'' vadītāju Jāni Ķirpīti un žurnālistu Sandiju Semjonovu.

Priecājamies, ka dalībnieki pēc semināra guva pārliecību par to, ka viņu pārstāvētā skola, aktualizējot GI savā ikdienā, iet pareizā virzienā. Tāpat esam gandarīti par to, ka dalībnieki guva praktisku pieredzi, kā dažādus komplicētos globālos jautājumus iespējams pasniegt saprotami un interaktīvi, aizsniedzot ļoti dažādas mērķauditorijas - no pirmskolas līdz mūžiglītībai.

Pirmā semināra dalībnieku grupa uzsāka semināru no 7. līdz 9. oktobrim, Liepājā (skatīt foto galeriju). Otrā semināra dalībnieki satikās Siguldā no 14. līdz 16. oktobrim (skatīt foto galeriju), savukārt trešā semināra dalībnieki noslēdza semināru ciklu no 15. līdz 17. oktobrim Siguldā (skatīt foto galeriju).

Foto galerija no Liepājas semināra (7. -9. oktobris): Flickr

Foto galerija no Siguldas semināra (14. -16. oktobris): Flickr

Foto galerija no Siguldas semināra (15. -17. oktobris): Flickr

Publicitātes semināri pulcē gan jaunus dalībniekus, gan nostiprina jau iepriekš nodibinātas draudzības

Priecājamies, ka projekta publicitātes semināri dod iespēju satikt izglītības pārvalžu, skolu, pašvaldību pārstāvjus, kas līdz šim nav tieši strādājuši ar globālās/ attīstības izglītības tēmām. Semināri dod iespēju ne tikai praktiski apgūt kādas AI/GI tēmas, bet arī būvēt draudzības tiltus ar citiem kolēģiem. Esam arī gandarīti mūsu nodarbībās redzēt sadarbības partnerus no iepriekšējā projekta ‘’Skolas kā satelīti attīstības izglītībā’’. Draudzības saites ir būtisks aspekts projektu ilgtspējai, un kā atzīst Anželika Ločmele (Viļakas pamatskola), kopš sadarbības projektā ‘’Skolas kā satelīti attīstības izglītībā’’ dažas AI/GI tēmas vairs nav tikai mācību līdzeklis, bet gan dzīvesveids. Piemēram, ūdens taupīšana, apzinīga iepirkšanās, dodot priekšroku godīgas tirdzniecības precēm. Savukārt Edīte Zdanovska (Daugavpils Vienības pamatskola) uzsver, ka AI/GI tēmas un metodika, kas piedāvāta abos projektos, ir praktiski realizētas kā dažādas akcijas skolās, piemēram, ūdens resursu taupīšana, godīga tirdzniecība, dažādu tautu tradīcijas. Šādas izglītojošas akcijas sākas skolās, bet pāraug arī pilsētas līmenī. ‘’Iespējamās misijas’’ pārstāve Zane Oliņa atzīst, ka AI/GI projekti ļauj apzināties, ka :‘’Lokālais nav jānomaina ar globālo. Tās ir vienas medaļas divas puses’’.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv