Septembris 2014

Projektā atsākusies reģionālo semināru tūre.

No 25.- 27. septembrim kopā ar Latgales reģiona zilo grupu esam Daugavpilī, kur norit projekta otrais reģionālais seminārs. Šajā reizē semināra dalībnieki var iepazīties ar tādām GI tēmām kā kolonizācija un šodienas Āfrika, migrācija, pilsoniskā līdzdalība, globālās pārmaiņas un tradicionālais dzīvesveids, plašsaziņas līdzekļu lietotprasme. Semināra pirmās dienas vakarā ar savu pieredzes stāstu par miera uzturēšanas misijām Afganistānā un Irākā dalījās NBS Kaujas Atbalsta bataljona instruktors seržants Gatis Indrēvics. Semināra otrās dienas vakarā gaidām ciemos Jāni Brizgu, kurš pastāstīs par godīgo tirdzniecību un vietējo produktu patēriņa nozīmi globālā kontekstā. Vairāk foto: galerijā.

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv