Septembris 2015

Mācāmies par attīstības sadarbību

Smiltenes ģimnāzija 28.septembrī iesaistījās starptautiskā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”, kas notiek vairāk nekā simts valstīs. 2015.gads ir Eiropas gads attīstībai, šinī gadā notiek dažādi pasākumi par attīstības tematiku. Attīstības gada ietvaros Smiltenes ģimnāzijā viesojās Silvija Pūpola, kura ir piedalījusies nevalstiskas organizācijas ''GLEN Latvija'' rīkotā pieredzes apmaiņas braucienā uz vienu no mazākajām Āfrikas valstīm – Ugandu, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā un pasaulē. Viņa un vēl citi projekta dalībnieki devās uz šīs valsts galvaspilsētu Kampalu, kur graustu rajonu jauniešu centros organizēja dažādas aktivitātes bērniem, kā arī vēl citai organizācijai palīdzēja apmācīt meitenes, kuras grūtniecības dēļ tikušas izslēgtas no vietējām skolām. Silvija nepārprotami izklāstīja savu pieredzi un redzēto no projekta brauciena, kā arī lika aizdomāties ikvienam par to, cik nepilnīgu  informāciju mēs saņemam no dažādu mediju puses. Savas uzrunas beigās Silvija minēja svarīgu atziņu: “Mēs neesam atdalīti no pasaules. Mēs esam daļa no tās.”

Nodarbība mums lika aizdomāties par vairākām būtiskām lietām. Tālāk daži secinājumi:

“Sapratu, ka varu priecāties par izglītības līmeni un darba iespējām Latvijā, jo ir vietas pasaulē, kur par izglītību ir jāmaksā un skolās pielieto fizisku sodus.”

“Es paplašināju savu redzesloku un nākotnē par 80% pastāv iespēja, ka arī pats mēģināšu ko līdzīgu.”

“Guvu iedvesmu. Sapratu, ka nevar paļauties uz stereotipiem par citiem cilvēkiem un valstīm.”

“Nodarbība man lika padomāt, cik atšķirīgos apstākļos dzīvo cilvēki, cik atšķirīgi ir cilvēku uzskati. Es labāk sāku novērtēt to, kas man ir dots. Labprāt iesaistītos līdzīgos projektos.”


 

 

 

 

 

 

 

 

Globālā izglītība darbībā - Olaines 2. vidusskolas pieredze

Olaines 2.vidusskolas komanda aktīvi izmantojusi projektā piedāvāto iespēju sadarboties ar globālajā tematikā ieinteresētām skolām Igaunijā. Izveidojusies abpusēji bagātinoša draudzība ar Valgas krievu ģimnāziju. Septembrī igauņu skolēni ciemojās Olainē. Tā bija atbildes vizīte pēc pavasarī notikušās viesošanās Valgā. Iniciatīvu atbalstījusi Olaines pašvaldība. Par abu skolu draudzības spilgtākajiem notikumiem stāsta Olaines projekta komanda:

“Pateicoties dalībai projektā ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'', starp Olaines 2.vidusskolu un Valgas krievu ģimnāziju ir izveidojusies cieša sadarbība. Igauņu skolotāja Pilvi Pindma 27.-28.martā Valgā organizēja semināru pedagogiem “Pasaules izglītība”. Tajā tika aplūkoti globālās izglītības jautājumi. Olaines 2.vidusskolas direktore L.Osipova un skolotāja J.Alute šajā seminārā dalījās savā pieredzē, kā globālās izglītības jautājumus var sekmīgi integrēt mācību saturā. Savukārt Igaunijas skolotāji semināra dalībniekiem piedāvāja afrikāņu sieviešu darinājumu izstādi-pārdošanu, taisnīgas šokolādes un šī eļļas darbnīcas. Valgas skolotāja, kura ar MONDO starpniecību viesojusies afrikāņu ciemā, piedāvāja foto izstādi par vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi un izglītību.

Pēc semināra mēs nolēmām turpināt abu skolu draudzību jau citā veidā, lai ne tikai skolotāji, bet arī skolēni aktīvi “globāli” attīstītos. Olaines novada pašvaldība atbalstīja jauniešu projektu “Spēlējam un attīstāmies globālajā pasaulē”, kura ietvaros notika Latvijas un Igaunijas piekto klašu skolēnu apmaiņas vizītes, skolēnu vecāku bērnības spēļu izzināšana, projekta logo veidošana, zīmējumu par mīļākajām spēlēm izstādes abās skolās un, noteikti, jaunu draugu iegūšana. Olaines skolēni viesojās Valgā 2015.gada maijā, bet igauņu piektklasnieki apmeklēja Olaini šajā septembrī. Projekts palīdzējis formulēt būtiskas skolēnu atziņas par to, ka datorspēles nedrīkst un nevar aizvietot kustības spēles un rotaļas. Ar gadžetu rokās ir grūti iemācīties kļūt par labu draugu, jo draugiem jāmāk sadarboties, jokot, arī strīdēties,  palīdzēt viens otram. Un vēl… tas, ka bērni no saviem vecākiem izzināja viņu bērnības iemīļotās rotaļas un spēlēja tās, pozitīvi ietekmēja attiecības ģimenē. Tā globālā izglītība nostiprina arī ģimenes!”

Fotogalerija: šeit.

 

Āfrikas ceļotāji Mārtiņš Sils un Andžs Ūbelis viesojas projekta skolās

17. septembrī mūsu skolā viesojās atraktīvie Āfrikas ceļotāji Mārtiņš Sils un Andžs Ūbelis. Vidzemes skolu tūri  viņi veiksmīgi beidza  ar Olaines 2.vidusskolu! Pašiem motociklistiem bija interesanti un arī skolēniem, šķiet, patika! Prieks abpusējs. 8. un 9. klašu skolēni piepildīja skolas aktu zāli, lai paklausītos ceļotāju stāstījumu un uzdotu interesējošus jautājumus motociklistiem par piedzīvoto  Āfrikā. Jauks pasākums! 

Foto: Olaines 2. vidusskolas mājas lapā     

 

Keiptauna – Rīga - Špoģi. ''2 WHEELS 2 CAPES''

Špoģu vidusskolas projekta komanda septembrī izmantoja unikālu iespēju, ko sniedzis Eiropas gads attīstībai. Ar stāstiem par Āfriku skolā viesojās moto ekspedīcijas “Keiptauna – Nordkaps” dalībnieki Mārtiņš Sils un Andžs Ūbelis.

Par tikšanos raksta Špoģu vidusskolas skolotāja Ārija Mihailova:

“No 2015.gada 19.februāra līdz 3.jūlijam Mārtiņš Sils un Andžs Ūbelis veica 23 tūkstošus kilometru no Āfrikas tālākā dienvidu punkta līdz Eiropas tālākajam ziemeļu punktam. Kā apgalvo viņi paši, tas bija ceļojums no prāta līdz sirdij. Priekšstats par Āfriku mainījies pilnībā.

Brauciena laikā ceļotājiem bija jāpilda arī Latvijas skolēnu, tajā skaitā arī mūsu skolas skolēnu, dotie uzdevumi, piemēram, jāapmeklē ziedu audzētava Kenijā , “jāēno” Ugandas ģimenes dzīve un jāintervē pasaulslavenā fotogrāfe Džodija Bībere (Jodi Bieber), kura dzīvo Dienvidāfrikā.

23.septembrī abi ceļotāji ieradās Špoģu vidusskolā, lai klātienē stāstītu par redzēto un piedzīvoto, sajusto un sagaršoto, satikto un izjusto. Kā atzinās ceļotāji– tikai tagad jūtam, ka ceļojums ir galā, jo Špoģu skolas skolēnu iesniegtie jautājumi bijuši visinteresantākie, izaicinošākie un intriģējošākie.

Ceļotāji skolēniem atklāja, ka Āfriku veido neskaitāms tautu un tautību skaits. Gandrīz katrā valstī dzīvo vismaz piecas tautas, kas runā dažādās valodās, dalās dažādās ciltīs, bet savā starpā saprotas angļu, svahili, arābu, portugāļu valodā. Galvenais transportlīdzeklis Āfrikā ir motocikls vai motorollers. Viesmīlība Āfrikā ir goda lieta neatkarīgi no ticības vai tautības. Tika lauzts audzēkņu stereotips par izglītības līmeni Āfrikā – tur nedzīvo neizglītoti analfabēti, kuri nekad nav redzējuši mūsdienu tehnoloģijas. Daudziem jauniešiem ir moderni mobilie telefoni, pat kādā mazā ciematiņā bērns zinājis, kas ir Facebook. Āfrikā ir gan pasaules līmeņa automaģistrāles, gan mazi lauku celiņi. Tur var redzēt ļoti daudzveidīgu ainavu – kalnus, mežus, tuksnešus.

Brauciena laikā nācies saskarties arī ar vairākām tehniskām ķibelēm – Andža motociklam caurdurtas riepas, savukārt Mārtiņa motocikls pārāk ātri “apēdis” degvielu. Tomēr vislielākie kreņķi bijuši nevis par plēsīgiem zvēriem vai laupītājiem, bet gan par mājlopiem, kas staigājuši pa ceļa braucamo daļu.

Ceļotāji bija atveduši fotoizstādi, kura papildināja viņu stāstījumu. Tas ļāva skolēniem vēl vairāk iejusties braucēju piedzīvotajā.

Skolēni saka sirsnīgu paldies Andžam un Mārtiņam par iespēju tikties klātienē!”

Tikšanās fotogalerija

Līdzfinansētāji:
OpenMessage

Projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”

tika īstenots no 2013. līdz 2015.gadam.


Izglītības attīstības centrs pateicas visiem projekta dalībniekiem un partneriem par produktīvo sadarbību!


Projekts ir noslēdzies, tādēļ projekta mājas lapa vairs netiek papildināta, bet tā ir pieejama kā globālās izglītības materiālu krātuve.


Tādēļ aicinām izmantot šeit publicētos pētījumus, mācību materiālus, skolu pieredzes stāstus un citus resursus!


Cita noderīga informācija un resursi pieejami arī Izglītības attīstības centra mājas lapā www.iac.edu.lv.

 

The project "Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"

was implemented from 2013 till 2015.
Education Development Centre is grateful to all project participants and partners for productive cooperation!
The project has been completed, so the project website is no longer updated. Website is still available as a resource of global education materials.
Other useful information and resources available in the Education Development Centre website www.iac.edu.lv