Globālā izglītība- 3i

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas «Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanai» ietvaros IAC īsteno projektu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai” (2014.LV/PR/01/07)

 

PROJEKTA GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA - IESAISTEI, IZAUGSMEI, ILGTSPĒJAI'' NOSLĒGUMS

Izglītības attīstības centrs pateicas projekta atbalstītājiem un iesaistītajiem partneriem par veiksmīgo sadarbību projekta norises laikā. 

Laipni lūdzam iepazīties ar projekta laikā tapušo izdevumu ''Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai skolu darba kārtībā'' un ar laikraksta „Izglītība un Kultūra'' sagatavoto rakstu par forumu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’ : 10. lpp un 11. lpp

JŪNIJS

Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, 3. dienas kopsavilkums

Foruma noslēdzošo dienu iesāka Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa, akcentējot dažādus izaicinājums un aktualitātes starptautiskās politikas arēnā. Lektore rosināja dalībniekus atsaukt atmiņā dažādus pēdējā laika skaļākos notikumus, kas tieši vai netieši skāruši vairākas valstis vai izraisījuši plašu rezonansi pasaulē, tādējādi pasvītrojot mūsu kopīgo mijiedarbību un savstarpējo līdzatkarību. Profesore akcentēja arī 10 globālos riskus, kuriem ir potenciāli liela iespēja reāli apdraudēt Latviju. Dalībnieku uzmanība tika vērsta uz to kara veidu, kas jau šobrīd notiek kibertelpā. Uzsverot izglītotāju atbildību, Ž. Ozoliņa mudināja skolotājus skaidrot, ko nozīmē informācijas karš un ka kibertelpa ir vārīga un viegli manipulējama. Lekcijas noslēgumā Ž. Ozoliņa uzsvēra, ka mums jāiemācās nošķirt labo no ļaunā un jāapgūst svarīgākā no visām prasmēm – prasmei būt cilvēkam.

Ar darbnīcu par izglītotāju lomu multipolārā pasaulē, aktīvā diskusiju procesā dalībniekus iesaistīja Albrehts Ansons no Vācijas NVO Impuls. Dalībnieki guva praktisku metodisku ieskatu, kā drošā un atbalstošā vidē vadīt diskusijas par sabiedrībā pretrunīgiem jautājumiem. Dalībnieki diskutēja par migrāciju, pauda attieksmi par bēgļu uzņemšanu savās valstīs, domāja par to, ar ko saskaras cilvēki, kas pārceļas uz dzīvi citās valstīs, un par sabiedrību, kas tos uzņem. Nodarbība paplašināja foruma dalībnieku sapratni par bēgļu situāciju, sniedza idejas, kā par šiem jautājumiem runāt dažādās auditorijās.

Savukārt jauniešu grupa šodien varēja aktīvi darboties pie savu ‘’stereotipu’’ laušanas, virtuāli no jauna  atklāt dažādas pasaules valstis, izspēlēt resursu globālā sadalījuma spēli kopā ar biedrības GLEN Latvija pārstāvēm, Elīnu Dzelzkalēju un Silviju Pūpolu. Darbnīcu noslēdza divi aizraujoši stāsti par GLEN dalībnieču personīgo pieredzi globālās izglītības apmācību programmā un 3 mēnešu praksēs Gruzijā un Ugandā.

Dienu noslēdza paneļdiskusija, pulcējot dažādu jomu pārstāvjus – gan no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ārlietu ministrijas, UNESCO Latvijas nacionālās komitejas, Latvijas un ārvalstu NVO, Vidzemes Augstskolas, kā arī no pedagogu un jauniešu vides. Diskutējot par izglītības sistēmas formu un lomu 21. gadsimta pasaulē, galvenās atziņas papildināja viena otru un pasvītroja personīgā skatījuma, sirds attieksmes un praktiskas pieejas nozīmi atbildīgu globālo pilsoņu audzināšanas procesā.

Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, 2. dienas kopsavilkums

Šīs foruma dienas saturiskais fokuss tika pagriezts ilgtspējīgas attīstības virzienā. Ar lekciju par ilgtspējīgas attīstības aktualitātēm Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā uzstājās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes docente un pētniece Kristīne Āboliņa. Dalībnieki tika rosināti domāt par iemesliem, kādēļ mēs Latvijā neredzam ilgtspējīgas attīstības aktualitātes, par trūkstošo posmu starp labu apņemšanos, iniciatīvu un reālu darbības īstenošanu. Kādas zināšanas mums ir nepieciešamas - par vidi vai tomēr par mums pašiem, kas ar savu ikdienas rīcību ietekmējam vidi? Auditorijas iesaite diskusijā akcentēja būtisku ziņu, kas turpmāk pasvītrojusi šīs foruma dienas turpmāko norisi. Šī ziņa ir - ''Cilvēki skatās uz to, ko mēs darām, nevis runājam''.

Šajā dienā savu pieredzi prezentēja Čehu partnerorganizācija NaZemi, starptautiskā tīkla EUROCLIO pārstāvji no Nīderlandes, Gruzijas un Ukrainas. Galvenās diskusiju tēmas iekļāva jautājumus par nevalstiskā sektora lomu un sadarbību ar skolām; par to, kā NVO varētu dalīties savā pieredzē un palīdzēt skolām iedzīvināt globālo tematiku un aktīvu rīcību skolas ikdienā.

Dienas noslēgumā dalībniekiem tika prezentēts jauns izdevums, kas tapis projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' ietvaros. Tas ir projekta partnerorganizācijas Līdsas Attīstības izglītības centra (Apvienotā Karaliste) sagatavotais ''Palīgs Globālās izglītības vērtēšanā''. Izdevumā rodamas idejas, kā vērtēt globālās izglītības procesa kvalitāti un ietekmi, sniegts ieskats vērtēšanas procesā dažādās globālās izglītības tēmās. Izdevums pieejams angļu valodā, bet jau drīzumā tiks izdots arī latviešu valodā.   

 

Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, 1. dienas kopsavilkums

Šodien Vidzemes Augstskolā (ViA)  ir sapulcējušies ap 60 dalībniekiem no 10 dažādām valstīm, lai kopīgi diskutētu par izglītības lomu sabiedrības globālo kompetenču un 21. gs. prasmju stiprināšanā.

Vai izglītībai nepieciešama transformācija, lai to varētu saukt par „globālo’’? Vai transformācijai ir jānotiek izglītības sistēmas ietvaros vai tomēr mūsos pašos?

Šie ir jautājumi, ko Visvaldis Valtenbergs, ViA docents, un Inese Ebele, ViA lektore un Studiju un attīstības direktore Biznesa vadības koledžā, jautāja foruma dalībniekiem pirmās dienas ievadā. Abi ViA mācībspēku pārstāvji ar dažādu līdzību un metaforu palīdzību rosināja dalībniekus domāt par tādu izglītību, kas patieši rosina pārmaiņas pie katra indivīda, nevis pie sistēmas kopumā. Tika paskaidrota intelektuālo, emocionālo, garīgo un fizisko spēju līdzsvara nozīme un saikne globālo kompetenču nostiprināšanā.

Foruma dalībnieku vidū, īpaši nozīmīga ir jauniešu pārstāvniecība. Šodien jaunieši iepazinās savā starpā un prezentēja savus mājas darbus, ko bija cītīgi sagatavojuši par spīti visiem mācību gada noslēguma pārbaudes darbiem. Mājas darbu temats bija balstīts uz praktisku pētījumu par to,  kā dzīvesvietā satiekas globālais ar lokālo. Mājas darbos bija pievienotas arī jauniešu sagatavotās fotogrāfijas no dažādiem Latvijas reģioniem.

Foruma pirmās dienas izskaņā dalībniekiem tika nodrošinātas tīklošanās iespējas, līdz ar to pēcpusdiena pagāja aktīvā prezentēšanas procesā, kas deva iespēju iepazīties neformālā atmosfērā un dibināt jaunus kontaktus.

 

MAIJS

Maija mēnesī Izglītības attīstības centrs kopā partneriem ir darbojies pie foruma saturisko jautājumu slīpēšanas. Ir notikušas sarunas ar Igaunijas partnerorganizāciju Mondo, kas forumā piedāvās iespēju sazināties ar savu kolēģi Kenijā. Dalībnieki varēs tiešsaistē ielūkoties un uzklausīt pieredzes stāstu par Mondo sadarbības tīklu ārpus Igaunijas robežām.

Aktīva sadarbība notika arī ar Līdsas attīstības izglītības centra pārstāvjiem, kas gatavo izdevumu ‘’Palīgs globālās izglītības vērtēšanā’’. Izdevums tiks prezentēts Forumā, 9. jūnijā. Izdevumā būs rodamas idejas, kā vērtēt globālās izglītības procesa kvalitāti un ietekmi, sniegts ieskats vērtēšanas procesā dažādās globālās izglītības tēmās. Izdevums sagatavots angļu valodā, taču jau rudenī tas tiks izdots arī latviešu valodā.

 

APRĪLIS

Attālinātās diskusijas starp  IAC un mērķgrupas partnervalstu pārstāvjiem

Aprīlī notikušās attālinātās diskusijas starp  IAC un mērķgrupas partnervalstu pārstāvjiem arvien vairāk virza projektu iepretim tā galvenajam notikumam-   forumam ‘’Globālā izglītība- iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, kas notiks no 8.-10. jūnijam Valmierā.

Diskusiju ciklā ‘’Izglītības loma drošas un labklājīgas ES veidošanā’’ notikusī elektroniskā un Skype komunikācija ar partnervalstu un Latvijas pārstāvjiem ir ļāvusi apzināt foruma tematikas aktualitātes savās valstīs un ES kopumā, un  tā rezultātā dodot pienesumu foruma saturiskā ietvara veidošanā.

Trīs organizācijas, IAC, MONDO un Leeds DEC, forumā ir uzaicinātas dalīties pieredzē par skolu kā attīstības/ globālās izglītība (AI/GI) resursu centriem un to nozīmi vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Šie stāsti ietvers katras organizācijas individuālo pieredzi projektā ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’, iepazīstinot klausītājus ar projekta sasniegumiem, tapušajiem materiāliem un sadarbības iespējām.

Par Eiropas nākotnes perspektīvu un jauniešu iespējām ilgtspējīgas attīstības veicināšanā forumā runās Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece un docente Kristīne Āboliņa. Tāpat ar savu pieredzi, piemēriem un metodēm no prakses iepazīstinās Čehijas partneri, organizācija NaZemi, kā arī starptautiskā tīkla EUROCLIO pārstāvji no Gruzijas NVO ‘’GAHE’’ un no Ukrainas NVO ‘’NovaDoba’’.

Lai iepazīstinātu dalībniekus par reģionālās un globālās politikas aktualitātēm AI/GI kontekstā, dalībniekus uzrunās Latvijas Universitāte sociālo zinātņu fakultātes profesore Žaneta Ozoliņa. Foruma izskaņā dalībnieki tiks aicināti diskutēt par nākotnes perspektīvām, un konkrētāk par jauniešu un plašākas sabiedrības informētību, iesaisti un ilgtspējīgu izaugsmi. Diskusijas vadīs Albrehts Ansons no Vācijas NVO ‘’ImPuls’’, starptautiskā tīkla GLEN pārstāvji no Latvijas un Slovākijas, kā arī projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ dalībskolu jaunieši.

Tāpat aprīlī notika diskusijas ar Līdas DEC par izdevuma ‘’Pirmie soļi AI/GI efektivitātes izvērtēšanā’’ sagatavošanu un prezentēšanu forumā.

Notikušās diskusijas ir pasvītrojušas partnerorganizāciju vēlmi dalīties savā ekspertīzē, stāstīt par savu individuālo kompetenci no praktiķu, NVO pārstāvju, pedagogu, augstskolu pārstāvju pieredzes.

Īpaši jāuzsver sadarbība ar Vidzemes augstskolas (ViA) mācībspēkiem, rektoru Gati Krūmiņu,  docentu Visvaldi Valtenbergu un lektori Inesi Ebeli, kas piedalīsies foruma atklāšanā, un ViA studentiem, kas foruma dalībniekiem palīdzēs dažādos praktiskos jautājumos.

MARTS

Saziņa ar starptautiskajiem partneriem un FORUMA saturisko un tehnisko jautājumu risināšana

Martā IAC ir aktīvi komunicējis e-vidē ar potenciālajiem sadarbības partneriem no 10 valstīm, lai vienotos  par aktuālajiem attīstības / globālajiem jautājumiem,  un lai sagatavotu visus klātienes dalībai jūnija FORUMĀ. Esam apkopojuši  10 valstu pārstāvju sarakstu.  Savu dalību FORUMĀ ir apstiprinājušas šādas organizācijas: Mondo (Igaunija), LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), The Independent Association of History Teachers from Georgia (Gruzija), NOVA DOBA (Ukraina), GLEN SLOVAKIA (Slovākija), NaZemi (Čehija), Kolpig University of Applied Sciences (Lietuva), impuls e.V. collective leadership institute (Vācija), Institute of Global Learning and Development Projects (Slovēnija), EUROCLIO (Nīderlande).

Šīs ir organizācijas un cilvēki, kuriem ir pieredze darbā izglītības un attīstības jomās, kā arī iesaiste profesionālajos tīklos ES un Austrumu partnerības valstīs. Organizāciju darbības pieredze rāda, ka to pārstāvjiem ir pieeja un ietekme uz plašāku sabiedrību savās valstīs – sadarbība ar skolām, akadēmiskās izglītības un zinātniskās pētniecības iestādēm, profesionālajām asociācijām, NVO sektoru, medijiem un uzņēmējdarbības vidi. Tām ir plašas ģeogrāfiskās pārstāvniecības un saturiskās kompetences daudzveidība, kas FORUMĀ pavertu būtisku sinerģiju iespējas. Savukārt pie iepriekšējās pozitīvās sadarbības pieredzes var minēt tādus IAC partnerus kā Mondo (Igaunija), LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste) un GLEN Latvija.

Austrumu partnerības valstis pārstāvēs skolotāju organizācijas no Ukrainas „Nova Doba” un Gruzijas Neatkarīgā vēstures skolotāju apvienība. Tās ir organizācijas ar lielu biedru skaitu, plašu reģionālu pārstāvniecību savās valstīs, daudzveidīgu un praktisku īstenoto projektu bagāžu un aktīvu līdzdalību starptautiskos tīklos. Šīs organizācijas izvēlētas, pirmkārt, domājot par iespējami lielāku projekta ietekmi Austrumu partnerības valstīs. Otrkārt, ņemot vērā esošo situāciju Austrumu partnerības valstīs ir īpaši svarīgi iekļaut izglītības profesionāļu vajadzības, pieredzi un viedokļus Eiropas mēroga rekomendāciju un stratēģiju izstrādē.

Plašā starptautiskā partnerība nodrošinās projekta rezultātu ilgtspēju, savukārt izaugsmes aspektā īpaši nozīmīga ir sadarbība ar Vidzemes Augstskolu (ViA) projekta foruma organizēšanā. ViA ir reģionālās akadēmiskās un profesionālās izglītības un pētniecības centrs. Augstskolu raksturo atvērtība inovācijām, plaša starptautiskā pieredze, iekļaujoša un individualizēta pieeja apmācībai, jēgpilna un profesionāla IKT izmantošana, izcilība zināšanu pārnesē un komercializācijā. Vidzemes Augstskola praksē demonstrē zināšanu un inovāciju decentralizācijas un līdzsvarotas reģionālās izaugsmes principu dzīvotspēju. 20. martā notika IAC komandas vizīte Valmierā, kurā kopā ar Vidzemes Augstskolas pārstāvjiem tika apskatītas FORUMA norišu telpas, tika apzinātas tulkošanas nodrošināšanas iespējas, kultūras programma, apspriesti dažādi saturiskie jautājumi.

 

FEBRUĀRIS

Tiek uzsākts projekts „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’

Šī gada 1.februārī biedrība “Izglītības attīstības centrs” (IAC) uzsāka projektu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’. Tā mērķis ir iepazīstināt starptautisko sabiedrību ar Latvijas labo praksi globālās tematikas integrēšanā formālajā izglītībā, kā arī veidot pieredzes apmaiņas platformu izglītības jomas profesionāļu sadarbībai Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīs. Projekta īstenošana ir iekļauta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē notikumu kalendārā.

Projekts paredz plaši iesaistīt Latvijas sabiedrību – izglītības un attīstības jomas speciālistus, pilsoniskās sabiedrības aktīvistus un jauniešus, lai veicinātu domu apmaiņu par ES aktuālajiem notikumiem. Tāpat projekta diskusijās par izglītības lomu sabiedrības globālo kompetenču un 21.gs. prasmju pilnveidošanā tiks iesaistīti arī ES un Austrumu partnerības valstu eksperti.

 

Projektā iesaistītie Latvijas un starptautiskie partneri pulcēsies projekta centrālajā pasākumā – globālās izglītības FORUMĀ, kas norisināsies 2015.gada 8.-10.jūnijā, Valmierā, Vidzemes Augstskolā, pulcējot ap 60 izglītības un attīstības jomas profesionāļus no izglītības iestāžu, pašvaldību, valsts pārvaldes institūcijām, NVO, akadēmiskās un zinātniskās pētniecības struktūrām no vairāk nekā 10 valstīm. FORUMA diskusiju rezultāti tiks apkopoti kā „Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā”. Tie būs publiski pieejami e-vidē un tiks izsūtīti nozīmīgākajām globālās izglītības nozares organizācijām Latvijā un Eiropā.

Globālās izglītības FORUMS ir viens no lielākajiem ilgtspējas pasākumiem IAC īstenotajā Eiropas Komisijas projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, kas ir mērķtiecīgi virzīts globālās izglītības aktualizēšanas process pašvaldību, nacionālā un ES līmenī. Forumu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’ finansē Latvijas valsts. Globālās izglītības forums ir viens no Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) apstiprinātajiem projektiem programmā ‘’Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā’’.

 

Būtiskākā informācija par projektu:

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2015.- 30.06.2015.

Projekta mērķis: veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju un izaugsmi, popularizējot Latvijas labo praksi globālajā izglītībā, veicinot jomas profesionāļu sadarbību un iesaistot sabiedrību debatēs par izglītības lomu Eiropas nākotnes veidošanā.

Projektā plānotās aktivitātes: Projekta centrālais pasākums – forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”, kura norises vieta ir Vidzemes plānošanas reģions, tā sagatavošana un plānošana notiks Rīgā, Izglītības attīstības centra birojā.

Projekta pasākumi:

  • Foruma sagatavošana: diskusijas e-vidē un klātienē, kura ietvaros 4 mēnešus notiks diskusijas e-vidē un klātienē.
  • Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”.

Projekta mērķgrupa: 8 ES dalībvalstis – Latvija, Čehija, Igaunija, Lielbritānija, Lietuva, Slovākija, Slovēnija un Vācija un divas Austrumu partnerības valstis – Gruzija un Ukraina. Projekta dalībnieki ir izglītības un attīstības jomu profesionāļi un pārstāvji no izglītības iestādēm, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijām, NVO, akadēmiskām un zinātniskās pētniecības struktūrām.

Projekta īstenotāji: IAC, iac.edu.lv un GLEN Latvija, www.glen.lv

Projekta partneris:  Vidzemes Augstskola, www.va.lv

Sadarbības partneri:

Līdsas Attīstības izglītības centrs LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), www.leedsdec.org.uk

MONDO (Igaunija), www.mondo.org.ee

Britu Padome Latvijā, www.britishcouncil.org

Pasākumu finansē Latvijas valsts.

Projekta apraksts Latvijas prezidentūras ES Padomē mājas lapā: www.eu2015.lv

 


 

 

 

 

 

Projekts noris Izglītības attīstības centra īstenotā projekta (Nr.DCI-NSAED /2012/280-401) “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”  noslēguma aktivitātes 4.2.  Attīstības izglītības programmu un materiālu multiplicēšana un pieredzes apmaiņa ES partnervalstīs ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros.

 www.globalaizglitiba.lv